Помощ за JS код

Post Reply
User avatar
hotboyrz
Нов
Нов
Posts: 74
Joined: Mon Sep 18, 2006 2:20 am

Помощ за JS код

Post by hotboyrz » Thu Nov 18, 2010 3:51 pm

Здравейте, имам нужда от помоща ви за доработката на този код:

Code: Select all

<html>
<body>
<input type="checkbox" id="check1" value="20" onClick="priceFunc&#40;&#41;;">
<input type="checkbox" id="check2" value="20" onClick="priceFunc&#40;&#41;;">
<input type="checkbox" id="check3" value="20" onClick="priceFunc&#40;&#41;;">
<input type="checkbox" id="check4" value="20" onClick="priceFunc&#40;&#41;;">
<input type="checkbox" id="check5" value="20" onClick="priceFunc&#40;&#41;;">
<select id="sel1" onChange="priceFunc&#40;&#41;;">
<option value="0"></option>
<option value="10">10</option>
<option value="5"></option>
</select>

<select id="sel2" onChange="priceFunc&#40;&#41;;">
<option value="0"></option>
<option value="20">20</option>
<option value="15">15</option>
</select>

<a href="javascript&#58;priceFunc&#40;&#41;;">Total ?</a>
<div id="total"></div>
<script>
function priceFunc&#40;&#41;&#123;
var s1 = document.getElementById&#40;'sel1'&#41;,
s2 = document.getElementById&#40;'sel2'&#41;,
total = 0;

// Взимаме чекбоксовете и ако са маркирани, добавяме стойността
for&#40; var t=1;t<=5;t++&#41;&#123;
    var c = document.getElementById&#40;'check'+t&#41;;
    if&#40; c.checked == true &#41; total += parseInt&#40;c.value&#41;;
&#125;

// Прибавяме и стойностите на двата селект бокса
total += parseInt&#40;s1.options&#91;s1.selectedIndex&#93;.value&#41;;
total += parseInt&#40;s2.options&#91;s2.selectedIndex&#93;.value&#41;;

document.getElementById&#40;'total'&#41;.innerHTML = 'Обща цена&#58; '+total + ' млн лева &#58;D';
&#125;
</script>
</body>
</html>
Функцията която изпълнява до момента е да сумира чекбоксове и Option менюта и да извежда резултата от сумираните стойности.

Тъй като JS ми е меко казано необятен на мен ми трябва следната доработка:

Да се направи така че преди даден чекбокс да е избран, дори и да се избере стойност от Option менютата тя да не се калкулира в тотал.

За да го представя по ясно, ето и конкретния пример:

Имам 3 чекбоска, за който всеки си има стойност (цена на даден пакет)..Dropdown менютата (2 на брой) съдържат цени на допълнителни неща към тези пакети (1,2,3,4,5,6 опции, всяка със стойност(цена) ).

Трябва да се направи така че да не се начисляват допълнителни неща към пакетите преди да е избрат даден пакет, тоест чекбокс.

Ще бъда безкрайно благодарен на всеки който помогне! :)

User avatar
hotboyrz
Нов
Нов
Posts: 74
Joined: Mon Sep 18, 2006 2:20 am

Post by hotboyrz » Sat Nov 20, 2010 12:50 pm

Ъп.. :S

Post Reply