Page 1 of 1

Разяснение за дейноста на прост скрип

Posted: Wed Jun 13, 2018 4:27 am
by vinsbg
Здравейте,

Тъй като никак не съм запознат с javascript-а моля, някой да ми обясни точно, какво прави тази функция:

Code: Select all


$("#field64384390, #field64384416").change(function () 
{
    var nameArray = [$("#field64384390").val(), $("#field64384416").val()];
    

     $("#field65454340").val(nameArray.join(' '));

});

Ако правилно разбирам, това е функция, която конкатенейтва двете полета с id "field64384390" и "field64384416" към "field65454340" или двете полета стават едно с ново id field65454340?

Благодаря

Posted: Wed Jun 13, 2018 5:48 am
by topchokt
При настъпване на събитие change(промяна на полетата) с id-та #field64384390 и #field64384416, то value-то им се добавя в масива nameArray.

Същите се слагат за стойност на полето с id #field65454340, като параметъра на join() определя разделителя помежду им - в случая празно място.


Или, ако приемем, че в двете полета имаме стойности dog и cat, но след изпълнение на кода, в полето с id #field65454340 ще имаме "dog cat".

Ето какво прави join в javascript - https://www.w3schools.com/jsref/jsref_join.asp.

Posted: Wed Jun 13, 2018 6:08 am
by vinsbg
Благодарско :?: :?: