Page 1 of 1

Hidden/Show jQuery Бутон не коректно работещ в двоен див

Posted: Sat Nov 03, 2018 1:32 pm
by Ticketa
Банда привет,
имам див, който го визуализирам, чрез натискане на бутон.

Явно се чупи защото искам да визуализирам един див в друг див, който също го визуализирам?
[js]

$(".my_bid_titlex").on("click", function (e) {
alert("hi");
if($(".my_bidx").is(":hidden")) {
$(".my_bidx").show();
alert("bob");
} else {
$(".my_bidx").hide();
}
});
$("#bid-spec-formx").submit(function(){
auction.bidSpecCounter($(this));
return false;
});[/js]
В случая, дори "form" не сработва коректно т.е. при натискане на бутон "ОК" се зарежда страницата, вместо да изпълни заявката коректно. Ако изкарам <form> от зареждащата таблица "/page/loadingTable" всичко работи коректно.
Тоест извода е, че се чупи jQuery , тъй като или липсва нещо, или се е получило неправилно структуриране.

Posted: Sat Nov 03, 2018 2:03 pm
by heytar
Нищо не ти разбрах.
И позлвай това - https://jsfiddle.net/9r87gxuh/

Re: Hidden/Show jQuery Бутон не коректно работещ в двоен див

Posted: Sun Nov 04, 2018 10:48 am
by Ticketa
Единият проблем за hidden/show бутона го коригирах. Оказа се , че след зареждане на AJAX форма/таблица или каквото и да било се чупи jQuery кода и трябва да се промени функцията, а именно:

http://api.jquery.com/live/

от: $(".my_bid_titlex").on("click", function (e) {

става: $( document ).on( "click", "span.my_bid_titlex", function() {

Сега остана да реша проблема със submit изпращането на данни (то също е след зареждане на AJAX и явно проблема е подобен, но за момента не откривам проблема)

[js]
$("#bid-spec-formx").submit(function(){
auction.bidSpecCounter($(this));
return false;
});
[/js]

[html]

<form id="bid-spec-formx " class="my_bidx" style="display:none">
<input type="hidden" name="lot" value="' . $lot_id . '"/>
<div class="bid-spec-formx__group input-group">
<input type="text" name="price" class="form-control"/>
<span class="input-group-btn">
<input type="submit" name="name" onclick="" value="ok" class="btn btn-success form-control"/>
</span>
</div>
</form>[/html]

Първият проблем го реших, чрез търсене в гугъл(Click doesn't work after AJAX load – jQuery, jQuery on click not working after ajax call) и четене на документацията в jQuery


ЕДИТ: 4.11/13:10
Това: $("#bid-spec-formx").submit(function(){

Става $( document ).on( "submit", "form#bid-spec-formx", function(event) {

В кода добавяме й event.preventDefault();

Вуала, решено! :?: