Page 2 of 2

Posted: Sun Jun 25, 2006 11:41 am
by Player_pz
и това е малък проблем , не иска да изпълнява ... или поне на ри мен нещо не се получава