Page 1 of 1

Валедиране на сайт

Posted: Fri Nov 18, 2005 10:10 am
by mute
искам да си валедирам сайт-а които правя вмомента обаче имам следните проблеми по какъв начин да задам цвят на бордера на таблицата защото

Code: Select all

Line 45 column 77: there is no attribute "BORDERCOLOR".

...ding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" style="border-collapse: collap

Posted: Fri Nov 18, 2005 10:18 am
by staf
table border="1" bordercolor="#D1E1ED" style="border: 1px solid #99BCD7"

Posted: Fri Nov 18, 2005 11:08 am
by mute
много благодаря staf наи-накрая да ги оправя тези таблици