Page 1 of 2

Най преглеждани песни

Posted: Fri Aug 12, 2011 4:25 pm
by winers
Как да изведа най преглежданите песни?
Песните се записват в датабазата в таблицата songs
Имам и скрипт за извеждане на коя колко пъти е слушата записващи се в songs > поле visited

Posted: Fri Aug 12, 2011 4:27 pm
by alex3
[sql]SELECT visited FROM songs ORDER BY visited DESC[/sql]

Posted: Fri Aug 12, 2011 4:45 pm
by winers
alex3 wrote:[sql]SELECT visited FROM songs ORDER BY visited DESC[/sql]
Направих го така

[php]<?php
$query = mysql_query("SELECT * FROM `songs` ORDER BY visited DESC LIMIT 0,8")or die (mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($query)) {
$song = $row['song'];
echo "<center><b><a href='song.php?id=$row[id]'>$song</a></b><br /></center>";
}
?>[/php]

Но постоянно се менят песните след като дам refresh..

Posted: Fri Aug 12, 2011 4:46 pm
by relax4o
DESC LIMIT 8 само 8 остави накрая.

Posted: Fri Aug 12, 2011 4:48 pm
by winers
Отново се местят..

Posted: Fri Aug 12, 2011 4:53 pm
by Styl3rbg
[php]while($row = mysql_fetch_assoc($query))[/php]
Направи цикъла така

Posted: Fri Aug 12, 2011 6:22 pm
by winers
Ами пак така.. изкарва ми песен, която е преглеждана 10 пъти, а има друга песен с 70 прегледа..

Posted: Fri Aug 12, 2011 6:25 pm
by Ev0luti0N
Styl3rbg wrote:[php]while($row = mysql_fetch_assoc($query))[/php]
Направи цикъла така
И каква е разликата между array/assoc освен това, че array може да изкарваш с имена и с цифри резултатите от дб, а с assoc, може само с имена. :shock:

Posted: Fri Aug 12, 2011 6:38 pm
by Styl3rbg
Дай ми на ЛС сайта ти, да видя как точно го прави и ще измислим нещо :)

Posted: Fri Aug 12, 2011 6:51 pm
by relax4o
Я дебъгни масива, който получаваш


[php]
$query = ЗАЯВКАТА;

$array = mysql_fetch_array($query) or die(mysql_error());
print_r($array);
[/php]

Изпълни това и дай да видим резултата.