Page 1 of 1

качване на снимка в 2размера

Posted: Sun Oct 28, 2012 4:16 pm
by newtest
Здравейте,
трябва ми код за качване на снимка в два размера.
единият ще го кръстим page, а другият home.
Размера на page да е 450х370
Размера на home да е 215х169
Иманата на снимките да се задават рандом и след тях да има прифекс _h (за home) и _p (за page).

Пример: качвам снимка с име "my picture" на нея и се задава следното име "347768941944584" и след него има прифекс _h или _p =>
една снимка с име 347768941944584_h и размери 215х169
и една снимка с име 347768941944584_p и размери 450х370

На някой да му се намира близък до този код?

здравей

Posted: Tue Oct 30, 2012 2:08 pm
by crazzybg
Защо да си запълваш датабаза с 2 снимки при полужение че можеш на едното което ти е на паге да направиш

<img href='$ne6to' width='450px' height='370px'>
а на другото
<img href='$ne6to' width='215px' height='169px'>

така снимката ако ще да е 1000х1000 ще излиза на зададените от тебе размери другото което е не знма как ти е остроен сайто но при подаване на точен линк на изображението това работи на 100% вече при Upload на картинка да се записва в твоето PC или Folder е пак подобно само пътя към папката трябва да настроеш.(За Upload системи не съм сигорен но за другото съм го пробвал и работи)