Page 1 of 1

Скрипт за търсене не работи коректно

Posted: Thu Jun 13, 2013 8:47 am
by Knoppix_
Оправих се
@exec - тези неща които изброи бяха сменение съответно грешка при копирането се е получила, само за сведения ползвам един и същи плугин навсякъде просто ми беше трудно да си видя грешката намерих си и си реших проблема при завката сложих %променливата%
тука стана малко като вица за американският руският и българският форум!
Благодаря за помощта на всички

Posted: Thu Jun 13, 2013 9:04 am
by exec
Един от големите ти проблеми е, че ти събираш разни кодове от разни места в интернет и очакваш като ги сложиш заедно, всичко да заработи в синхрон. Няма начин. Трябва да вникнеш в начина им на работа, да ги разбереш, да ги научиш, чак тогава да ги използваш в реален проект.

Javascript кода за инициализиране на търсенето, който си показал, всъщност е кода от примера, едно към едно, без дори да се опиташ да разбереш какво означава този код. В примера те показват търсене по itemid и productid. В твоя код имаш vlekach_number и data_zarejdane

Posted: Thu Jun 13, 2013 9:53 am
by eLite
Преди да търсим проблема, би ли ни казал какво очакваш да се случи с горе-посочените скриптове?