Page 1 of 1

Проблем със скрипт за извличане и добавяне

Posted: Wed Dec 04, 2013 4:34 pm
by kini
EDIT: Проблема е решен ! :?:

Posted: Wed Dec 04, 2013 7:45 pm
by Replace
$insert = mysql_query("INSERT INTO list(user, name, street, phone, title, number, moreinfo, size, ip, date) VALUES('$usercheck', '$name', '$street', '$phone', '$title', '$number', '$moreinfo', '$size', '$ipaddress', '$date')")or die (mysql_error());
махни този list :idea:

Posted: Thu Dec 05, 2013 1:45 am
by Nikol4u
Replace wrote:
$insert = mysql_query("INSERT INTO list(user, name, street, phone, title, number, moreinfo, size, ip, date) VALUES('$usercheck', '$name', '$street', '$phone', '$title', '$number', '$moreinfo', '$size', '$ipaddress', '$date')")or die (mysql_error());
махни този list :idea:
И когато махне този `list` как заявката ще се изпълнява към дадената таблица (или която и да е друга)?

По-скоро кажи какво точно въвеждаш за тези променливи, защото заявката изглежда ОК.

Posted: Fri Dec 06, 2013 11:28 am
by kini
Nikol4u wrote:
Replace wrote:
$insert = mysql_query("INSERT INTO list(user, name, street, phone, title, number, moreinfo, size, ip, date) VALUES('$usercheck', '$name', '$street', '$phone', '$title', '$number', '$moreinfo', '$size', '$ipaddress', '$date')")or die (mysql_error());
махни този list :idea:
И когато махне този `list` как заявката ще се изпълнява към дадената таблица (или която и да е друга)?

По-скоро кажи какво точно въвеждаш за тези променливи, защото заявката изглежда ОК.
Проблема е решен ! :?: