Page 1 of 1

CKeditor - Не ми взема стойността в <textarea>

Posted: Sun Dec 08, 2013 9:57 am
by DirectX
Опитвам се да взема текста, но не ми се получава.

[php]<form>
<textarea id="editor1" name="editor1" rows="80" cols="10">
text text text text

</textarea>
<script>
CKEDITOR.replace( 'editor1' );
</script>
</form>
<?
$data = $_POST['editor1'];
$ret = file_put_contents('mydata.txt', $data, FILE_APPEND | LOCK_EX);
if($ret === false) {
die('There was an error writing this file'); }
else {
echo "$ret bytes written to file";
}
?>[/php]
и ми създава празен файл

Posted: Sun Dec 08, 2013 11:19 am
by djman
<form type="post"> , ако не укажеш че е post, то е get.

Posted: Sun Dec 08, 2013 1:06 pm
by DirectX
Не става така...искам да кажа че в формата за полето имам голям текст с разни символи ( " " , :, и т.н.) както и празни места...дали в това е проблема ?
може и всичкото това да се изкара в Html Или txt Няма значение...

Posted: Sun Dec 08, 2013 2:52 pm
by fbian
Стойността се взима със следния код:

Code: Select all

encodeURIComponent&#40;CKEDITOR.instances.id на textarea.getData&#40;&#41;&#41;

Posted: Sun Dec 08, 2013 3:12 pm
by DirectX
fbian wrote:Стойността се взима със следния код:

Code: Select all

encodeURIComponent&#40;CKEDITOR.instances.id на textarea.getData&#40;&#41;&#41;
това трябва да го сложа в <script> ли?
т.е. да стане нещо такова

[php]<script>
CKEDITOR.replace(editor1)
function html()
{
var a = encodeURIComponent(CKEDITOR.instances.id.editor1.getData());
}
</script>
<? echo html(); ?>[/php]

но така ми дава грешка
Fatal error: Call to undefined function html() in E:\VertrigoServ\www\contract.php on line 133 т.е. това [php]echo html();[/php]

Posted: Sun Dec 08, 2013 3:23 pm
by djman
Човек, нали правиш разлика между javascript и php??? Едното се изпълнява в браузъра, другото - на сървъра... :roll:

Аз не разбрах ти какво искаш - да се взима информацията от textarea, ама нямаш submit бутон; без рефреш ли искаш да става; и тн и тн :roll:

Posted: Sun Dec 08, 2013 3:31 pm
by DirectX
djman wrote:Човек, нали правиш разлика между javascript и php??? Едното се изпълнява в браузъра, другото - на сървъра... :roll:

Аз не разбрах ти какво искаш - да се взима информацията от textarea, ама нямаш submit бутон; без рефреш ли искаш да става; и тн и тн :roll:
Естествено че правя разлика ,.. :D Имам бутон просто не съм го дал в кода по-горе..
след настискането му се вкарват някакви неща в базата и искам целият текст от <textarea> (CKEditor) да се направи на HTML страница и да седи някъде на сървъра като файл.

за да бъде по-нагледно, понеже това което направих определено не върши работа...:
[php]<form method="post">
<textarea id="editor1" name="editor1" rows="80" cols="10">
</textarea>
</form>

<script>
CKEDITOR.replace(editor1)
</script>
<?
if(isset($_POST['add1'])) {

$d = date('d.m.Y');
$id=$_GET['id'];
$godina=$_GET['godina'];
$proverka = mysql_query("SELECT * FROM `dogovor` WHERE `s_id`='$id' AND `godina`='$godina'")or(mysql_error()); //проверка да ли съществува

if ((mysql_num_rows($proverka)) > 0)
{
echo "<script type="text/javascript">alert('Има вече издаден договор за стопанската $godina година')</script>";
}
else
{
$sql=("INSERT INTO `*******` (`id`, `***`, `***`, `***`, `****`) VALUES (NULL, '$', '$', '$', '$')");
$result = mysql_query($sql)or die(mysql_error()."<br />Грешка: ".__LINE__);

if($result == true){
echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=informaciq.php?id='.$s_id.'&godina='.$godina.'">';
}
else {
echo "възникна грешка..";
}
}
}
?>[/php]