Къде бъркам с този код ?

C++ JAVA
Post Reply
lfc321
Нов
Нов
Posts: 90
Joined: Sat Nov 09, 2013 11:35 pm

Къде бъркам с този код ?

Post by lfc321 » Mon Jan 20, 2014 1:46 pm

Във формата ми за добавяне на новини искам да сложа и опция за добавяне на имидж, но явно някъде бъркам и не ми качва снимката в бд-то

Code: Select all

<?php
include 'includes/connect.php';

 if&#40;isset&#40;$_POST&#91;'add'&#93;&#41;&#41;
&#123;
	$time = time&#40;&#41;;
	$title = htmlspecialchars&#40;$_POST&#91;'title'&#93;&#41;;
	$content = strip_tags&#40;$_POST&#91;'content'&#93;&#41;;
	$post_image= $_FILES&#91;'image'&#93; &#91;'name'&#93;;
	$image_tmp= $_FILES&#91;'image'&#93; &#91;'tmp_name'&#93;;
	$q = "INSERT INTO posts&#40;post_title,post_content,post_author,added,post_image&#41; VALUES&#40;'$title','$content','Papazov','$time','$post_image'&#41;";
	mysql_query&#40;$q&#41; or die &#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
	
		
		
		
		
	
	&#125;
?>

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Matchzone</title>
<script type="text/javascript" src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
</head>
<body>

<p>
<form method="post" action="Addpost.php" enctype="multipart/form-data">
Заглавие&#58; <input type="text" name="title" /><br/><br/>

<tr>
		<td align="right">Ключови думи&#58;</td>
		<td><input type="text" name="keywords" size="30"></td>
		</tr>
	<br />
	<br />
	

<tr>
		<td align="right">Сложи снимка&#58; </td>
		<td><input type="file" name="image"></td>
</tr>
<br/><br/>

<textarea class="ckeditor" name= "content" cols="30" rows="10"></textarea><br />
<input type="submit" name="add" value="Добави" />
</form>
</p>
</body>
</html>

fbian
Турист
Турист
Posts: 204
Joined: Sat May 26, 2012 3:55 pm
Answers: 18

Post by fbian » Mon Jan 20, 2014 7:01 pm

Не ти я качва в базата данни или на сървъра?

lfc321
Нов
Нов
Posts: 90
Joined: Sat Nov 09, 2013 11:35 pm

Post by lfc321 » Mon Jan 20, 2014 9:10 pm

Оправих го обаче не знам с каква команда да ми взима снимки от която и да е директория на компа и да ми я качва в папката на сайта за снимки. Ако взимам снимки от тази папка само тогава ми ги качва на базата данни ако снимките не съм ги сложил ръчно там не ги качва на бд-то.

Post Reply