C# калкулиране на стойности от DataGridView

C++ JAVA
Post Reply
Knoppix_
Турист
Турист
Posts: 322
Joined: Mon Aug 24, 2009 11:55 am

C# калкулиране на стойности от DataGridView

Post by Knoppix_ » Sat May 10, 2014 11:47 am

Здравейте, значи опитвам се да си добавя колона в datagridview като целта е в нея да се смятат стойностите от две колони и да ги извежда в трета.

Проблема е че ми извежда следното съобщение без кода да гърми някъде

"Cannot set Expression property due to circular reference in the expression"

Това е парчето от кода който прави това

Code: Select all

//Добавяне на нова колона

        DataColumn dc = new DataColumn();
        dc.ColumnName = "Разлика";
        dc.DataType = typeof(Double);

        //Изчисляване на разлики
        dc.Expression = "([Вътрешна справка] - [Километри]) + Разлика";

        dbdataset.Columns.Add(dc);
Където вътрешна справка е число от типа 19193,1 както и километри също.

Базата данни е mysql

Ще съм много благодарен на всеки който ми помогне

Post Reply