Page 1 of 1

C++ Помощ - рекурсивна функция за декове

Posted: Tue Apr 14, 2015 8:52 pm
by respec7_m3
Здравейте, опитах се сам да се справя със задачата, но се получава нещо коренно различно, а именно мога да въвеждам само символи в дека, които да ми излизат в ляво и дясно.

Условието на задачата ми е следното:
Да се състави функция, проверяваща, дали от даден дек с указателите LEFT и RIGHT може да се прочете зададена от потребителя дума.

Благодаря за помощта!