Page 1 of 1

Suspend Process C++

Posted: Sat Oct 31, 2015 10:13 pm
by respec7_m3
Трябва ми програма, която Suspend-ва процес с предварително зададени дължина и символи за името на процеса. Имам готов код, който се нуждае от редакция и ми трябва помощ, моля който желае и може да помогне да ми пише на ЛС за по-подробна информация.

Re: Suspend Process C++

Posted: Tue Nov 03, 2015 9:05 am
by respec7_m3
respec7_m3 wrote:Трябва ми програма, която Suspend-ва процес с предварително зададени дължина и символи за името на процеса. Имам готов код, който се нуждае от редакция и ми трябва помощ, моля който желае и може да помогне да ми пише на ЛС за по-подробна информация.
Все още проблемът не е решен, чакам някой да ми пише на ЛС :)

Posted: Tue Nov 03, 2015 9:14 am
by dakata__92