Page 1 of 1

Заявка за ID от - до

Posted: Sat Jan 16, 2016 2:37 pm
by crazzybg
Здравейте.

Възможно е да е не уместен въпроса но има ли вариант с една заявка да
потърся примерно минимум и максимум id да речем че искам от ID 10 до ID 13 да ми изведе с while резултат на тези 3 ID ?

Posted: Sat Jan 16, 2016 3:38 pm
by anonimen
[sql]where id >= 10 and id <= 13[/sql]

Posted: Sat Jan 16, 2016 3:52 pm
by SVTerziev
[sql]SELECT `id` FROM `table` WHERE `id` BETWEEN '10' AND '13'[/sql]

Posted: Mon Jan 18, 2016 7:30 am
by Fakeheal
SVTerziev wrote:[sql]SELECT `id` FROM `table` WHERE `id` BETWEEN '10' AND '13'[/sql]
ID-то най-вероятно е int, не са нужни кавичките.
[sql]SELECT `id` FROM `table` WHERE `id` BETWEEN 10 AND 13[/sql]