PHP форма добавяне на допълнителни полета и запис в MYSQL

C++ JAVA
Post Reply
Knoppix_
Турист
Турист
Posts: 322
Joined: Mon Aug 24, 2009 11:55 am

PHP форма добавяне на допълнителни полета и запис в MYSQL

Post by Knoppix_ » Tue Feb 02, 2016 5:42 pm

Здравейте,

имам форма която с помощта на js добавям допълнителни полета
ето го кода

Code: Select all

<table id="learningTable" class="form">
<tr>
<td>
<?php

$sql = "SELECT * FROM teacher_subjects";
$result = mysql_query&#40;$sql&#41;;

echo '<select id="teach_skill" name="teach_skill" tabindex="6" style="width&#58;150px;" class="selmenu" >';
echo '<option value="Choose">Subject</option>';
while &#40;$row = mysql_fetch_array&#40;$result&#41;&#41; &#123;
    echo "<option value='" . $row&#91;'subject_name'&#93; . "'>" . $row&#91;'subject_name'&#93; . "</option>";
&#125;
echo "</select>";

?>
</td>
<td>
<?php

$sql = "SELECT * FROM subject_skill_level";
$result = mysql_query&#40;$sql&#41;;

echo '<select id="teach_skill" name="teach_skill" tabindex="6" style="width&#58;150px;" class="selmenu">';
echo '<option value="Choose">Skill</option>';
while &#40;$row = mysql_fetch_array&#40;$result&#41;&#41; &#123;
    echo "<option value='" . $row&#91;'skill_name'&#93; . "'>" . $row&#91;'skill_name'&#93; . "</option>";
&#125;
echo "</select>";

?>
</td>
</tr>
</table>
<span class="btn btn-default btn-file" style="float&#58;right; margin-left&#58;3px; margin-top&#58;10px; width&#58;180px" onClick="addRow&#40;'learningTable'&#41;">More</span>
ПРи на тискане на бутона More се добавя още един ред с двата селекта
как мога да направя така че двата селекта да ги записвам в база данни чрез php двата са с едно id И name
Това е JS

Code: Select all

function addRow&#40;tableID&#41; &#123;
	var table = document.getElementById&#40;tableID&#41;;
	var rowCount = table.rows.length;
	if&#40;rowCount < 5&#41;&#123;							// limit the user from creating fields more than your limits
		var row = table.insertRow&#40;rowCount&#41;;
		var colCount = table.rows&#91;0&#93;.cells.length;
		for&#40;var i=0; i<colCount; i++&#41; &#123;
			var newcell = row.insertCell&#40;i&#41;;
			newcell.innerHTML = table.rows&#91;0&#93;.cells&#91;i&#93;.innerHTML;
		&#125;
	&#125;else&#123;
		 alert&#40;"Maximum Passenger per ticket is 5."&#41;;
			   
	&#125;
&#125;
За да съм по конкретен ми е нужна помощ за това как мога при самото добавяне да променям името на всеки следваш селект нещо от типа
teach_skill[1] teach_skill[2] и така нататъка

Post Reply