Извеждане на запис от MYSQL

C++ JAVA
Post Reply
Knoppix_
Турист
Турист
Posts: 322
Joined: Mon Aug 24, 2009 11:55 am

Извеждане на запис от MYSQL

Post by Knoppix_ » Wed Feb 03, 2016 1:33 pm

Здравейте, имам таблица в база данни която съдържа следното поле
skills в това поле записвам array от множество input като записа е следният например А1, А2, B1, B2, как мога да ги изведа от таблицата при заявка от базата данни така че да излезнат в таблица моят код е следният

Code: Select all

## connect mysql server
		$mysqli = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME);
		# check connection
		if ($mysqli->connect_errno) {
			echo "<p>MySQL error no &#123;$mysqli->connect_errno&#125; &#58; &#123;$mysqli->connect_error&#125;</p>";
			exit&#40;&#41;;
		&#125;
	## query database
		# fetch data from mysql database
		$sql = "SELECT * FROM users WHERE id = &#123;$id&#125; LIMIT 1";
# echo the user profile data
echo '<table class="profile_table">';
echo '<tr>';
			echo '<td rowspan="3"><p><strong>my skills</strong></p></td>';
			echo '</tr>';
			echo '<tr>';
			echo '<td>' .$user&#91;'teacher_subject'&#93;.'</td>';
			echo '</tr>';
идеята е всеки запис да се извежда в нов <td></td> таг

Понеже видях че правя loop промених кода по този начин

Code: Select all

<?php
mysql_connect&#40;"", "", ""&#41; or
    die&#40;"Could not connect&#58; " . mysql_error&#40;&#41;&#41;;
mysql_select_db&#40;"test"&#41;;

$result = mysql_query&#40;"SELECT teacher_subject, teacher_skils_level FROM users WHERE id = '1'"&#41;;

while &#40;$row = mysql_fetch_array&#40;$result, MYSQL_ASSOC&#41;&#41; &#123;
    printf&#40;"Subject&#58; %s  Skill&#58; %s", $row&#91;"teacher_subject"&#93;, $row&#91;"teacher_skils_level"&#93;&#41;;
&#125;

mysql_free_result&#40;$result&#41;;
?>
сега обаче ми се отпечатват на една линия без да са разделени във следният вид
Subject: English,French, Skill: A1, A2,

Идеята е да се опечатват така
Subject: English Skill:A1
Subject French Skill A2

User avatar
embaka
Гуру
Гуру
Posts: 2045
Joined: Sun May 04, 2008 8:43 pm
Answers: 105
Location: В. Търново
Contact:

Post by embaka » Thu Feb 04, 2016 9:12 am

Ей в тоя ред си сложи \r\n, както съм го редактирал и ще са на нови редове

printf("Subject: %s Skill: %s\r\n", $row["teacher_subject"], $row["teacher_skils_level"]);

Post Reply