Проверка на полета преди запис в базата данни

C++ JAVA
Post Reply
Knoppix_
Турист
Турист
Posts: 322
Joined: Mon Aug 24, 2009 11:55 am

Проверка на полета преди запис в базата данни

Post by Knoppix_ » Wed Feb 10, 2016 9:50 pm

Здравейте имам код в който качвам картинка, емейл телефон в база данни как мога да правя проверка с php за валиден емейл валиден телефон и валидна картинка в кода ето го и него

Code: Select all

$user_email = ($_POST['email']);
if (!filter_var($user_email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) 
{
  echo "Invalid email format";
}

$user_country = $_POST['user_country'];
$user_phone = $_POST['phone'];

//Get image variable

$fileName = $_FILES['image']['name'];
if($_FILES['image']['type'] != 'image/png'){
    die('Unsupported filetype uploaded.');
}

$tmpName = $_FILES['image']['tmp_name'];
$fileSize = $_FILES['image']['size'];
$fileType = $_FILES['image']['type'];
$filePath = $uploadDir . $fileName;

$result = move_uploaded_file($tmpName, $filePath);
if (!$result) {
echo "Грешка при качването на файла";
exit;
}
if(!get_magic_quotes_gpc())
{
$fileName = addslashes($fileName);
$filePath = addslashes($filePath);
}
//tova e ako ima snimka
$query = "UPDATE users SET email = '$user_email', user_country = '$user_country', user_phone = '$user_phone',  user_picture = '$filePath', added = 'YES' WHERE id = '$table_id' ";


User avatar
SVTerziev
Нов
Нов
Posts: 158
Joined: Fri Jul 13, 2012 12:32 am
Answers: 34

Post by SVTerziev » Thu Feb 11, 2016 8:31 am


Post Reply