Проблем с контакт форма

C++ JAVA
Post Reply
k0kicha
Турист
Турист
Posts: 274
Joined: Sun Dec 09, 2007 8:48 am

Проблем с контакт форма

Post by k0kicha » Wed Feb 12, 2020 10:08 pm

Здравейте!

Защо следната форма не работи?

index.html

Code: Select all

<form method='post' action='contact.php' id='forms'>
						<div class="form-group">
							<input name='name' type="text" class="form-control" id="name" required placeholder="Вашите имена">
						</div>
						<div class="form-group">
							<input name='email' type="email" class="form-control" id="email" required placeholder="Вашият email">
						</div>
						<div class="form-group select_group select_guest">
							<select name='numguest' class="form-control select_frm" id="numguest">
								 <option>Само аз</option>
								 <option value='1-човек'>01</option>
								 <option value='2-души'>02</option>
								 <option value='3-души'>03</option>
								 <option value='4-души'>04</option>
								 <option value='5-души'>05</option>
							</select>
						</div>
						<div class="form-group select_group select_attend">
						<select name='allevents' class="form-control selectpicker select_frm" id="allevents">
							 <option>Всички събития</option>
							 <option value='Мезето на кръстника'>Мезето на Кръстника</option>
							 <option value='Битката за булката'>Битката за булката</option>
							 <option value='Оцелелите в храма'>Оцелелите в храма</option>
							 <option value='Ритуала'>Ритуала за победата</option>
							 <option value='Съюза'>Съюза на Ники и Емо</option>
						</select>
						</div>
						<div class="form-group select_group">
						<select name="attending" class="form-control selectpicker select_frm" id="attending">
							 <option value='Да'>Да, ще присъствам</option>
							 <option value='Не'>Не. Съжалявам</option>
						</select>
						</div>
						<button type="submit" class="btn btn-default btn_attend" value='Send'>Изпрати</button>
					</form>
contact.php

Code: Select all

<?php

// Blank message to start with so we can append to it.
$message = '';

// Check that name & email aren't empty.
if(empty($_POST['name']) || empty($_POST['email'])){
  die('Моля, уверете се, че email и Вашите имена са правилни.');
}

// Construct the message
$message .= <<<TEXT
  Name: {$_POST['name']}
  Email: {$_POST['email']}
  Number of Guest: {$_POST['numguest']}
  Events: {$_POST['allevents']}
  Attending: {$_POST['attending']}
TEXT;

// Email to send to
$to = 'kokicha@abv.bg';

// Email Subject
$subject = 'Съобщение от сайта';

// Name to show email from
$from = 'NikiEmo-Wedding';

// Domain to show the email from
$fromEmail = 'kokicha@abv.bg';

// Construct a header to send who the email is from
$header = 'From: ' . $from . '<' . $fromEmail . '>';

// Try sending the email
if(!mail($to, $subject, $message, $header)){
  die('Възникна грешка. Опитай отново.');
}else{
  die('Вашето потвърждение е изпратено успешно.');
}
site.js

Code: Select all

	// Contact Form
	$('#forms').submit(function(e){
		// Stop the form actually posting
		e.preventDefault();

		// Send the request
		$.post('contact.php', {
			name: $('#name').val(),
			email: $('#email').val(),
			numguest: $('#numguest').val(),
			allevents: $('#allevents').val(),
			attending: $('#attending').val()
		}, function(d){
			console.log(d);
			// Here we handle the response from the script
			// We are just going to alert the result for now
			alert(d);
		});
	});
});

User avatar
dakata__92
Web-tourist
Web-tourist
Posts: 3385
Joined: Tue Aug 02, 2011 7:24 pm
Answers: 128

Re: Проблем с контакт форма

Post by dakata__92 » Thu Feb 13, 2020 10:05 am

https://jsfiddle.net/u1eot9q6/

Code: Select all

<script>
$(document).ready(function() {
      $(document).on('submit', '#form', function (e) {
        e.preventDefault();
        var form = $(this).serialize();
        $.ajax({
          type: 'POST',
          url: 'contact.php',
          data: form
        }).done(function (response) {
          alert(response);
        });
      });
    });
  </script>
Проблема ти бе в подаването на заявката.

User avatar
anonimen
Web-tourist
Web-tourist
Posts: 1609
Joined: Mon Jun 11, 2012 6:07 pm
Answers: 165
Location: Parse error: unexpected "}" in /home/index.php on line 26

Re: Проблем с контакт форма

Post by anonimen » Thu Feb 13, 2020 9:02 pm

Ще прощава колегата даката, но се включвам с едно предложение за ета-редукция в тази част от кода:

Code: Select all

.done(function (response) {
          alert(response);
        })
е еквивалентно на:

Code: Select all

.done(alert)
:lol: :lol:

Отделно, $(document).on('submit', 'form'.... няма нужда да се слага в $document.ready(), защото bind-ва върху целия документ и няма нужда в момента на извикването да са заредени елемнетите на страницата (в случая, формата).

User avatar
dakata__92
Web-tourist
Web-tourist
Posts: 3385
Joined: Tue Aug 02, 2011 7:24 pm
Answers: 128

Re: Проблем с контакт форма

Post by dakata__92 » Fri Feb 14, 2020 8:46 am

anonimen wrote:
Thu Feb 13, 2020 9:02 pm
Ще прощава колегата даката, но се включвам с едно предложение за ета-редукция в тази част от кода:

Code: Select all

.done(function (response) {
          alert(response);
        })
е еквивалентно на:

Code: Select all

.done(alert)
:lol: :lol:

Отделно, $(document).on('submit', 'form'.... няма нужда да се слага в $document.ready(), защото bind-ва върху целия документ и няма нужда в момента на извикването да са заредени елемнетите на страницата (в случая, формата).
Че е така, така е ама де да знам какво друго му е в главата! :D :D :D

Post Reply