Прехвърляне на масиви от файлове към база данни

C++ JAVA
User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 599
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Прехвърляне на масиви от файлове към база данни

Post by Ticketa » Thu Aug 13, 2020 11:00 am

Привет,
Разполагам с 17 файла, всеки от които е данни в масив

bg
return [
'key' => 'translate',
'key2' => 'translate2',
'key3' => 'translate3',
];

en
return [
'key' => 'translate',
'key2' => 'translate2',
'key3' => 'translate3',
];


...

Искам ключовете и преводите да ги прехвърля в база данни. За целта съм създал таблица с полета:
id, short_code(взима се от името на файла), key, data


Съответно името на файла отива в колона short_code, key е ключа, data е преводаКак мога да ги прехвърля на веднъж всичките файлове, като започна от en.php ?

1 скрипт , който да попълни самостоятелно всичко?

Обмислям нещо подобно:

$columns = implode(", ",array_keys($insData));
$escaped_values = array_map('mysql_real_escape_string', array_values($insData));
$values = implode(", ", $escaped_values);
$sql = "INSERT INTO `data`($columns) VALUES ($values)";

User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 599
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: Прехвърляне на масиви от файлове към база данни

Post by Ticketa » Thu Aug 13, 2020 5:39 pm

Стигнах до тук:
Проблема е, че по-този начин трябва да имам предварително КЛЮЧ
(например) $array = array("name"=>"pineapple", "color"=>"purple");
По-този начин трябва да имаш КОЛОНА `name` и колона `color`

А примен е по-различна структурата и трябва да се попълват колоните:
pld_id lang_id pld_key pld_data pld_added pld_update

В случая: `lang_id` - езика short_code (файла)
pld_key - ключ
pld_data - съдържанието/превода


Като дебъгна $query
получавам:
insert into promo_lang_data (lang_id, pld_key, pld_data) values (1, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);

А би трябвало да има нов ред, нов ред.... и т.н.

Code: Select all

$table_name = "promo_lang_data"; 
insert_data($mysqli, $array, $table_name);function insert_data($mysqli, $array, $table_name) 
{
  $placeholders = array_fill(0, count($array), '?');

  $keys  = array(); 
  $values = array();
  foreach($array as $k => $v) {
   $keys[] = $k;
   $values[] = !empty($v) ? $v : null;
  }
  $query = "insert into $table_name ".
      '(lang_id, pld_key, pld_data) values '.
      '(1, '.implode(', ', $placeholders).'); '; 
  $stmt = $mysqli->prepare($query);

  $params = array(); 
  foreach ($array as &$value) { 
   $params[] = &$value;
  }
  $types = array(str_repeat('s', count($params))); 
  $values = array_merge($types, $params); 

  call_user_func_array(array($stmt, 'bind_param'), $values); 

  $success = $stmt->execute();

  if ($success) { 
    print "it worked..."; 
  } else { 
    print "it did not work...";
  }
}


User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 599
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: Прехвърляне на масиви от файлове към база данни

Post by Ticketa » Thu Aug 13, 2020 6:02 pm

Пробвах и така:

Обаче създавам само 1 заявка за insert и се изчезва тази част: insert into $table_name ". '(lang_id, pld_key, pld_data) values при дебъг.

Явно съм на прав път вече.

Code: Select all

$include = array();
$i=0;
foreach ($array as $key => $value) {
 //foreach ($value as $finalVal) {
 /*
  $query = "insert into $table_name ". '(lang_id, pld_key, pld_data) values (1, '.$key.', '.$value.');'; 
  echo $query;
  die;*/
  $include[] = "('$key','$value')";
  $i++;
 //} 
}
$values = implode(",", $include);
$query = "insert into $table_name ". '(lang_id, pld_key, pld_data) values '. '(1, '.implode(",", $include).'); '; 
echo $query;
die;
$stmt = $mysqli->prepare($query);

User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 599
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: Прехвърляне на масиви от файлове към база данни

Post by Ticketa » Thu Aug 13, 2020 6:14 pm

До тук го докарах правилно да създава заявката ред по ред, ключ по клю

Code: Select all

$include = array();
$i=0;
foreach ($array as $key => $value) {
  $include[] = "insert into $table_name ". "(lang_id, pld_key, pld_data) values ". "(1, '$key', '$value');";
  $i++;
}
$values = implode("", $include);
if ($mysqli->query($values) === TRUE) {
 echo "New record created successfully";
} else {
 echo "Error: " . $values . "<br>" . $mysqli->error;
}
Обаче, ми дава грешка при опит да изпълня командата $mysqli->query($values) , връща ми грешка:

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'insert into promo_lang_data (lang_id, pld_key, pld_data) values (1, 'As seen on.' at line 1


....
ЕДИТ:
.....
Интересно. Коригирах го така;

Code: Select all

$include = array();
foreach ($array as $key => $value) {
  /*
  $include[] = 'insert into '.$table_name.' (lang_id, pld_key, pld_data, pld_added) values ("1", "'.$key.'", "'.$value.'", DATE(NOW()));';
  */
  $sql_I = 'insert into '.$table_name.' (lang_id, pld_key, pld_data, pld_added) values ("1", "'.$key.'", "'.$value.'", DATE(NOW()));';
  if ($mysqli->query($sql_I) === TRUE) {
   echo "New record created successfully";
  } else {
   echo "Error: " . $sql_I . "<br>" . $mysqli->error;
  }
}
Обаче, не добавя всичките заявки. Дава на моменти грешки.

Примерни заявки , които не се добавят:
Визуализирана заявка с грешка:

insert into promo_lang_data (lang_id, pld_key, pld_data, pld_added) values ("1", "Using an XML map, your site will be indexed faster by search engines. Learn more about using a Sitemap ", "Използвайки XML карта, сайтът Ви ще бъде индексиран по-бързо от търсачките. Научете повече за използването Sitemap", DATE(NOW()));

Реална заявка:
insert into promo_lang_data (lang_id, pld_key, pld_data, pld_added) values ("1", "Using an XML map, your site will be indexed faster by search engines. <a href="https://support.google.com/news/publish ... ic=9606468" target="_blank"> Learn more about using a Sitemap </a>", "Използвайки XML карта, сайтът Ви ще бъде индексиран по-бързо от търсачките. <a href="https://support.google.com/news/publish ... ic=9606468" target="_blank">Научете повече за използването Sitemap</a>", DATE(NOW()));


Реално проблема идва от там, че при изпълнение на заявката в самия текст има двойна " или единична ' кавичка и създава проблема.

User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 599
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: Прехвърляне на масиви от файлове към база данни

Post by Ticketa » Thu Aug 13, 2020 6:43 pm

Казуса е решен до изпълнение на заявките:

Code: Select all

$include = array();
foreach ($array as $key => $value) {
  /*
  $include[] = 'insert into '.$table_name.' (lang_id, pld_key, pld_data, pld_added) values ("1", "'.$key.'", "'.$value.'", DATE(NOW()));';
  */
  $sql_I = "insert into $table_name (lang_id, pld_key, pld_data, pld_added) values ('1', '".mysqli_real_escape_string($mysqli, $key)."', '".mysqli_real_escape_string ($mysqli, $value)."', DATE(NOW()));";
  if ($mysqli->query($sql_I) === TRUE) {
   echo "New record created successfully";
  } else {
   echo "Error: " . $sql_I . "<br>" . $mysqli->error;
  }
}
Сега остава да се направи проверка в директория /lang/data , какви файлове има (колко) да се взема информацията от тях (array масиви) в първия пост съм добавил как е масива (той няма променлива ами е чрез return[]) и след това да се обозначи файловото име като short_code за базата данни, за да сработи целия скрипт.

User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 599
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: Прехвърляне на масиви от файлове към база данни

Post by Ticketa » Thu Aug 20, 2020 8:18 am

Този форум тотално е замрял.

User avatar
anonimen
Web-tourist
Web-tourist
Posts: 1607
Joined: Mon Jun 11, 2012 6:07 pm
Answers: 165
Location: Parse error: unexpected "}" in /home/index.php on line 26

Re: Прехвърляне на масиви от файлове към база данни

Post by anonimen » Thu Aug 20, 2020 8:48 am

Ами… циклиш през всички желани файлове и ги прекарваш през горния код?

Code: Select all

$langs = ['en', 'bg', .... ];
foreach($langs as $lang) {
  $data = include "$lang.php";
  addToDB($data);
}
Най-сигурно е да опишеш ръчно имената на файловете, за да не вземеш да инклуднеш нещо, което не трябва.
Алтернативата е със scandir да вземеш всички файлове и да обходиш тези с имена, завършващи на ".php":

Code: Select all

$files = array_filter(scandir("./path/to/langs/"), function($file) { return substr($file, -4) == ".php"; });

foreach($files as $file) { addToDB(include $file); }

User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 599
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: Прехвърляне на масиви от файлове към база данни

Post by Ticketa » Fri Aug 21, 2020 5:36 pm

Решението:

Code: Select all

<?php
ini_set('display_errors', '1');
ini_set('display_startup_errors', '1');
error_reporting(E_ALL);
$mysqli = new mysqli('localhost','потребител','парола', 'база');
$table_name = "lang_data"; 
$files = array();
foreach (scandir(__DIR__ .'/lang/') as $file) {
	if ($file !=='.' && $file!== '..') {
		$lang = pathinfo($file, PATHINFO_FILENAME);
		$array = require(__DIR__ .'/lang/'.$file);
		foreach ($array as $key => $value) {
  		$sql_I = "insert into $table_name (lang_id, pld_key, pld_data, pld_added) values ('".$lang."', '".mysqli_real_escape_string($mysqli, $key)."', '".mysqli_real_escape_string ($mysqli, $value)."', DATE(NOW()));";
  		if ($mysqli->query($sql_I) === TRUE) {
  			echo $lang."=>> add";
  		} else {
  			echo "err: ".$mysqli->error;
  		}
	  }
  }
}

User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 599
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: Прехвърляне на масиви от файлове към база данни

Post by Ticketa » Fri Aug 21, 2020 6:07 pm

Сега остава да заменя класа, който ползвам за езиците от файлове към база данни.

Структурата на файловете е следната:
<?php
return ['key' => 'value', 'key1' => 'value1',];
?>

Таблицата изглежда така:
pld_id, lang_id, pld_key, pld_data

lang_id = us, gb, de, es, it
pld_key = отговаря на 'key' от масива
pld_data = отговаря на 'value' от масива.

Това ми е класа,

Code: Select all

<?php
class Lang {
	public $current;
	public $default = 'us';
	public $map = [
		'us' => 'us', //United States - English
		'gb' => 'gb', //United Kingdom - English
		'de' => 'de', //Deutsch
		'es' => 'es', //Español
		'it' => 'it', //Italiano
	];
	public $data = [];
	
	private $dir;
	
	public function __construct() {
		$this->dir = ENGINE_DIR . '/data/lang/';
		$this->current = $this->default;
		
		if ( isset($_REQUEST['lang']) && in_array($_REQUEST['lang'], $this->map) ) {
			$this->set($_REQUEST['lang']);
		}
		// Determine the current language
		if ( isset($_COOKIE['lng']) && is_string($_COOKIE['lng']) && array_key_exists($_COOKIE['lng'], $this->map) ) {
			if ( file_exists($this->dir . $this->map[$_COOKIE['lng']] . '.php') ) {
				$this->current = $this->map[$_COOKIE['lng']];
			}
		} elseif ( isset($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']) ) {
			$lang = substr(strtolower($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']), 0, 2);
			if ( $lang && array_key_exists($lang, $this->map) ) {
				$this->current = $this->map[$lang];
			}
		}
	}
	public function get() {
    if ( file_exists($this->dir . $this->current . '.php') ) {
  		$this->data = require $this->dir . $this->current . '.php';
  		$this->merge();
  		return $this->data;
    } else {
      echo 'Language file not found, contact by administrator';
    }
	}
	
	public function set($lang) {
		$expire = 365 * 86400 + time(); // 1 год
		$domain = str_replace(['http://', 'https://'], '', mb_strtolower($_SERVER['HTTP_HOST'], 'utf-8'));
		if ( substr( $domain, 0, 4 ) == 'www.' ) $domain = substr( $domain, 4 );
	
		setcookie( 'lng', $lang, $expire, '/', $domain, NULL, TRUE );
		$_COOKIE['lng'] = $lang;
	}
	
	private function merge() {
		if ( $this->current != $this->default ) {
		  if ( file_exists($this->dir . $this->default . '.php') ) {
				$this->data = array_merge(require $this->dir . $this->default . '.php', $this->data);
			} else {
			  echo 'Language file not found, contact by administrator';
			}
			
		}
	}
}
Ако някой може, нека удари рамо (между другото може и сам да се оправя, обаче да раздвижиме форума.)

Принципно:
1. проверка на езика дали е в базата данни
2. извикване на данните
3. наливане в масив
4. присвояване/използване на променливата $this->data с данните от базата данни , вместо ($this->data = require $this->dir . $this->current . '.php';)


ЕДИТ: Ако някой има препоръка за правилно ползване или защита на бисквитките , моля нека сподели също мнение

User avatar
anonimen
Web-tourist
Web-tourist
Posts: 1607
Joined: Mon Jun 11, 2012 6:07 pm
Answers: 165
Location: Parse error: unexpected "}" in /home/index.php on line 26

Re: Прехвърляне на масиви от файлове към база данни

Post by anonimen » Fri Aug 21, 2020 6:19 pm

Искаш изцяло да се откажеш от системата с файловете, заменяйки я с база от данни, или искаш да поддържаш и двете паралелно?

Post Reply