Java: Select от календар

C++ JAVA
Правила на форума
Моля, маркирайте отговора на потребитeля, който най-много ви е помогнал за решаването на проблема/въпроса Ви!
Повече за системата за оценяване може да прочетете тук: viewtopic.php?f=28&t=130265
Аватар

Topic author
Ticketa
Редовен
Редовен
Reactions: 6
Мнения: 676
Регистриран на: Пон Фев 27, 2012 1:54 pm
Support: 24
9
Местоположение: in /root
Обратна връзка:

Java: Select от календар

Мнение от Ticketa »

Привет,
имам един буквално прост календар (GUI) от който искам да взема деня върху, който натискам с курсора

Например при стартиране на програмата изкарва днешния месец и дните... избираш ден 14 и в конзолата изписва: You selected this day:

Някой разбиращ от java тук?

Идеята ми е при избор на Х ден да се отваря нов jframe class: addEventNow

Код за потвърждение: Избери целия код

//Import packages
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
import javax.swing.table.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;

public class CalendarProgram{
  static JLabel lblMonth, lblYear;
  static JButton btnPrev, btnNext;
  static JTable tblCalendar;
  static JComboBox cmbYear;
  static JFrame frmMain;
  static Container pane;
  static DefaultTableModel mtblCalendar; //Table model
  static JScrollPane stblCalendar; //The scrollpane
  static JPanel pnlCalendar;
  static int realYear, realMonth, realDay, currentYear, currentMonth;

  public static void main (String args[]){
    //Look and feel
    try {UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());}
    catch (ClassNotFoundException e) {}
    catch (InstantiationException e) {}
    catch (IllegalAccessException e) {}
    catch (UnsupportedLookAndFeelException e) {}

    //Prepare frame
    frmMain = new JFrame ("Gestionnaire de clients"); //Create frame
    frmMain.setSize(330, 375); //Set size to 400x400 pixels
    pane = frmMain.getContentPane(); //Get content pane
    pane.setLayout(null); //Apply null layout
    frmMain.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); //Close when X is clicked

    //Create controls
    lblMonth = new JLabel ("January");
    lblYear = new JLabel ("Change year:");
    cmbYear = new JComboBox();
    btnPrev = new JButton ("<<");
    btnNext = new JButton (">>");
    mtblCalendar = new DefaultTableModel(){public boolean isCellEditable(int rowIndex, int mColIndex){return false;}};
    tblCalendar = new JTable(mtblCalendar);
    stblCalendar = new JScrollPane(tblCalendar);
    pnlCalendar = new JPanel(null);

    //Set border
    pnlCalendar.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Calendar"));

    //Register action listeners
    btnPrev.addActionListener(new btnPrev_Action());
    btnNext.addActionListener(new btnNext_Action());
    cmbYear.addActionListener(new cmbYear_Action());

    //Add controls to pane
    pane.add(pnlCalendar);
    pnlCalendar.add(lblMonth);
    pnlCalendar.add(lblYear);
    pnlCalendar.add(cmbYear);
    pnlCalendar.add(btnPrev);
    pnlCalendar.add(btnNext);
    pnlCalendar.add(stblCalendar);

    //Set bounds
    pnlCalendar.setBounds(0, 0, 320, 335);
    lblMonth.setBounds(160-lblMonth.getPreferredSize().width/2, 25, 100, 25);
    lblYear.setBounds(10, 305, 80, 20);
    cmbYear.setBounds(230, 305, 80, 20);
    btnPrev.setBounds(10, 25, 50, 25);
    btnNext.setBounds(260, 25, 50, 25);
    stblCalendar.setBounds(10, 50, 300, 250);

    //Make frame visible
    frmMain.setResizable(false);
    frmMain.setVisible(true);

    //Get real month/year
    GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar(); //Create calendar
    realDay = cal.get(GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH); //Get day
    realMonth = cal.get(GregorianCalendar.MONTH); //Get month
    realYear = cal.get(GregorianCalendar.YEAR); //Get year
    currentMonth = realMonth; //Match month and year
    currentYear = realYear;

    //Add headers
    String[] headers = {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"}; //All headers
    for (int i=0; i<7; i++){
      mtblCalendar.addColumn(headers[i]);
    }

    tblCalendar.getParent().setBackground(tblCalendar.getBackground()); //Set background

    //No resize/reorder
    tblCalendar.getTableHeader().setResizingAllowed(false);
    tblCalendar.getTableHeader().setReorderingAllowed(false);

    //Single cell selection
    tblCalendar.setColumnSelectionAllowed(true);
    tblCalendar.setRowSelectionAllowed(true);
    tblCalendar.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);

    //Set row/column count
    tblCalendar.setRowHeight(38);
    mtblCalendar.setColumnCount(7);
    mtblCalendar.setRowCount(6);

    //Populate table
    for (int i=realYear-100; i<=realYear+100; i++){
      cmbYear.addItem(String.valueOf(i));
    }

    //Refresh calendar
    refreshCalendar (realMonth, realYear); //Refresh calendar
  }

  public static void refreshCalendar(int month, int year){
    //Variables
    String[] months = {"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"};
    int nod, som; //Number Of Days, Start Of Month

    //Allow/disallow buttons
    btnPrev.setEnabled(true);
    btnNext.setEnabled(true);
    if (month == 0 && year <= realYear-10){btnPrev.setEnabled(false);} //Too early
    if (month == 11 && year >= realYear+100){btnNext.setEnabled(false);} //Too late
    lblMonth.setText(months[month]); //Refresh the month label (at the top)
    lblMonth.setBounds(160-lblMonth.getPreferredSize().width/2, 25, 180, 25); //Re-align label with calendar
    cmbYear.setSelectedItem(String.valueOf(year)); //Select the correct year in the combo box

    //Clear table
    for (int i=0; i<6; i++){
      for (int j=0; j<7; j++){
        mtblCalendar.setValueAt(null, i, j);
      }
    }

    //Get first day of month and number of days
    GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar(year, month, 1);
    nod = cal.getActualMaximum(GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH);
    som = cal.get(GregorianCalendar.DAY_OF_WEEK);

    //Draw calendar
    for (int i=1; i<=nod; i++){
      int row = new Integer((i+som-2)/7);
      int column = (i+som-2)%7;
      mtblCalendar.setValueAt(i, row, column);
    }

    //Apply renderers
    tblCalendar.setDefaultRenderer(tblCalendar.getColumnClass(0), new tblCalendarRenderer());
  }

  static class tblCalendarRenderer extends DefaultTableCellRenderer{
    public Component getTableCellRendererComponent (JTable table, Object value, boolean selected, boolean focused, int row, int column){
      super.getTableCellRendererComponent(table, value, selected, focused, row, column);
      if (column == 0 || column == 6){ //Week-end
        setBackground(new Color(255, 220, 220));
      } else { //Week
        setBackground(new Color(255, 255, 255));
      }
      if (value != null) {
        if (Integer.parseInt(value.toString()) == realDay && currentMonth == realMonth && currentYear == realYear){ //Today
          setBackground(new Color(220, 220, 255));
        }
      }
      //тук искам да взема избрания ден
      System.out.print("You selected this day: ");

      setBorder(null);
      setForeground(Color.black);
      return this;
    }
  }

  static class btnPrev_Action implements ActionListener{
    public void actionPerformed (ActionEvent e){
      if (currentMonth == 0){ //Back one year
        currentMonth = 11;
        currentYear -= 1;
      }
      else{ //Back one month
        currentMonth -= 1;
      }
      refreshCalendar(currentMonth, currentYear);
    }
  }
  static class btnNext_Action implements ActionListener{
    public void actionPerformed (ActionEvent e){
      if (currentMonth == 11){ //Foward one year
        currentMonth = 0;
        currentYear += 1;
      }
      else{ //Foward one month
        currentMonth += 1;
      }
      refreshCalendar(currentMonth, currentYear);
    }
  }
  static class cmbYear_Action implements ActionListener{
    public void actionPerformed (ActionEvent e){
      if (cmbYear.getSelectedItem() != null){
        String b = cmbYear.getSelectedItem().toString();
        currentYear = Integer.parseInt(b);
        refreshCalendar(currentMonth, currentYear);
      }
    }
  }
}
от Revelation » Нед Яну 09, 2022 12:38 am
Тоя print дето си го сложил не му е много там мястото. При всяко рендиране ще ти изкарва текст.

Иначе ти трябва mouse listener на JTable (tblCalendar).

https://stackoverflow.com/questions/331 ... -to-jtable

Като гледам, имаш същия код.

Ето пример как да вземеш стойността на деня, който си избрал в случай, че ти трябва за JFrame.

Код за потвърждение: Избери целия код

    tblCalendar.addMouseListener(new MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        if (e.getClickCount() == 1) {
          JTable target = (JTable)e.getSource();
          int row = target.getSelectedRow();
          int column = target.getSelectedColumn();
          System.out.println("You selected this day: " + mtblCalendar.getValueAt(row, column));
        }
      }
    });
П.П. Swing не остаря ли вече много? JavaFX не го ли измести изцяло вече?
Go to full post
Аватар

Revelation
Web-tourist
Web-tourist
Reactions: 19
Мнения: 1003
Регистриран на: Нед Мар 24, 2013 1:23 pm
Support: 70
8

Re: Java: Select от календар

Мнение от Revelation »

Тоя print дето си го сложил не му е много там мястото. При всяко рендиране ще ти изкарва текст.

Иначе ти трябва mouse listener на JTable (tblCalendar).

https://stackoverflow.com/questions/331 ... -to-jtable

Като гледам, имаш същия код.

Ето пример как да вземеш стойността на деня, който си избрал в случай, че ти трябва за JFrame.

Код за потвърждение: Избери целия код

    tblCalendar.addMouseListener(new MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        if (e.getClickCount() == 1) {
          JTable target = (JTable)e.getSource();
          int row = target.getSelectedRow();
          int column = target.getSelectedColumn();
          System.out.println("You selected this day: " + mtblCalendar.getValueAt(row, column));
        }
      }
    });
П.П. Swing не остаря ли вече много? JavaFX не го ли измести изцяло вече?
Аватар

Topic author
Ticketa
Редовен
Редовен
Reactions: 6
Мнения: 676
Регистриран на: Пон Фев 27, 2012 1:54 pm
Support: 24
9
Местоположение: in /root
Обратна връзка:

Re: Java: Select от календар

Мнение от Ticketa »

JavaFX не го ли измести изцяло вече?

=> на практика -> да, на теория... в университета го искаха със swing, обаче няколко колеги изпищяха и сега го правиме с JavaFX :D
Аватар

Revelation
Web-tourist
Web-tourist
Reactions: 19
Мнения: 1003
Регистриран на: Нед Мар 24, 2013 1:23 pm
Support: 70
8

Re: Java: Select от календар

Мнение от Revelation »

Те старата генерация друго освен Swing не са познавали. Предполагам, че учителя е стара генерация.
Аватар

Topic author
Ticketa
Редовен
Редовен
Reactions: 6
Мнения: 676
Регистриран на: Пон Фев 27, 2012 1:54 pm
Support: 24
9
Местоположение: in /root
Обратна връзка:

Re: Java: Select от календар

Мнение от Ticketa »

Revelation написа: Пон Яну 10, 2022 5:49 pm Те старата генерация друго освен Swing не са познавали. Предполагам, че учителя е стара генерация.
Там е работата - не е стара генерация. 36 :|
Публикувай отговор