Page 1 of 1

Проверката за попълнени полета дава грешка

Posted: Sat Jul 04, 2009 8:58 pm
by Foxy
Здравейте! Ето го кода:

Code: Select all

<?php
session_start&#40;&#41;;
include "config.php";
$username = $_SESSION&#91;'username'&#93;;
?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<?php

/**
 * @author carbonated
 * @copyright 2009
 */

if&#40;$username&#41;
&#123;
	if&#40;$_POST&#91;'submit'&#93;&#41;
	&#123;
		if&#40;$zaglavie == NULL || $text == NULL&#41;
		&#123;
			echo "<center><b>Моля попълнете всички полета!</b></center>";
		&#125;
		else
		&#123;
			$zaglavie = trim&#40;htmlspecialchars&#40;addslashes&#40;$_POST&#91;'zaglavie'&#93;&#41;&#41;&#41;;
			$text = trim&#40;htmlspecialchars&#40;addslashes&#40;$_POST&#91;'text'&#93;&#41;&#41;&#41;;
			$avtor = $_SESSION&#91;'username'&#93;;
			$date = date&#40;"m.d.y"&#41;;
			$sql = "INSERT INTO statii &#40;zaglavie, text, avtor, data&#41; VALUES &#40;'$zaglavie', '$text', '$avtor', '$date'&#41;";
			$result = mysql_query&#40;$sql&#41; or die &#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
			echo "<center><b>Статията беше добавена успешно!</b></center>";
		&#125;
	&#125;
	else
	&#123;
		echo '
		<center><form method="post" action="addstatiq.php" style="width&#58; 800px; height&#58; 600px; border&#58; 0px solid; padding&#58; 5px;">
	 	<fieldset style="border&#58; 1px solid #000000;">
	 	<legend style="color&#58; #000000; background&#58; #ffffff; border&#58; 1px solid #000000; padding&#58; 2px 6px;">Добави статия</legend><br />
   	Заглавие&#58; <input type="text" name="zaglavie" style="width&#58; 600px; border&#58; solid 1px #000000;" /><br />
   	Текст&#58; <textarea name="text" rows="30" cols="30" style="width&#58; 600px; height&#58; 500px; margin-top&#58; 15px; margin-left&#58; 24px; border&#58; solid 1px #000000;"></textarea><br />
   	<input type="submit" name="submit" value="Добави статия" style="margin-top&#58; 5px; width&#58; 145px;" />
   	</fieldset>
	 	</form></center>';
	&#125;
&#125;
else
&#123;
	echo "<center><b>Не сте логнат! Ако се опитвате да шмекерувате всичко се записва в лог-а =&#41; !!!</b> <br />";
&#125;

?>
Почти във всяка страница ползвам проверка за попълнено поле , но в тази нещо ударих на камък - ето това е проверката:

Code: Select all

if&#40;$zaglavie == NULL || $text == NULL&#41;
Проблемът е следният - когато са попълнени полетата ми изписва, че не са попълнени и така не може да изпълни заявката, а когато махна проверката всичко си се записва в базата дании перфектно. Немога да разбера къде греша, че ми изкарва, че не съм попълнил полетата. Ако някой ми помогне +1 .

Posted: Sat Jul 04, 2009 8:58 pm
by sianbg_s

Code: Select all

if&#40;&#40;$zaglavie == NULL&#41; || &#40;$text == NULL&#41;&#41;
?

Posted: Sat Jul 04, 2009 9:00 pm
by Foxy
sianbg_s wrote:

Code: Select all

if&#40;&#40;$zaglavie == NULL&#41; || &#40;$text == NULL&#41;&#41;
?

Същата работа - (то няма разлика)

Posted: Sat Jul 04, 2009 9:53 pm
by Pr0oF
Замени го с

Code: Select all

if&#40;empty&#40;$_POST&#91;'zaglavie'&#93;&#41; || empty&#40;$_POST&#91;'text'&#93;&#41;&#41;

Posted: Sun Jul 05, 2009 6:31 am
by Lenin
Ама, че сте... така му давате ако и двете са празни...
Трябва да стане с OR, защото ако едното е празно или другото е празно да го изписва, а не само когато и двете са празни....
Ето ти бачкащ код

Code: Select all


<?php
session_start&#40;&#41;;
include "config.php";
$username = $_SESSION&#91;'username'&#93;;
?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<?php

/**
 * @author carbonated
 * @copyright 2009
 */
if&#40;$username&#41;&#123; 

  if&#40;isset&#40;$_POST&#91;'submit'&#93;&#41;&#41;
  &#123;
   if&#40;$zaglavie == NULL or $text == NULL&#41;
   &#123;
     echo "<center><b>Моля попълнете всички полета!</b></center>";
   &#125;
   else
   &#123;
	echo "done<br><br><br>$zaglavie<br><br>$text";
	
     $zaglavie = trim&#40;htmlspecialchars&#40;addslashes&#40;$_POST&#91;'zaglavie'&#93;&#41;&#41;&#41;;
     $text = trim&#40;htmlspecialchars&#40;addslashes&#40;$_POST&#91;'text'&#93;&#41;&#41;&#41;;
     $avtor = $_SESSION&#91;'username'&#93;;
     $date = date&#40;"m.d.y"&#41;;
     $sql = "INSERT INTO statii &#40;zaglavie, text, avtor, data&#41; VALUES &#40;'$zaglavie', '$text', '$avtor', '$date'&#41;";
     $result = mysql_query&#40;$sql&#41; or die &#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
     echo "<center><b>Статията беше добавена успешно!</b></center>"; 
   &#125;
  &#125;
  else
  &#123;
   echo '
   <center><form method="post" action="" style="width&#58; 800px; height&#58; 600px; border&#58; 0px solid; padding&#58; 5px;">
    <fieldset style="border&#58; 1px solid #000000;">
    <legend style="color&#58; #000000; background&#58; #ffffff; border&#58; 1px solid #000000; padding&#58; 2px 6px;">Добави статия</legend><br />
     Заглавие&#58; <input type="text" name="zaglavie" style="width&#58; 600px; border&#58; solid 1px #000000;" /><br />
     Текст&#58; <textarea name="text" rows="30" cols="30" style="width&#58; 600px; height&#58; 500px; margin-top&#58; 15px; margin-left&#58; 24px; border&#58; solid 1px #000000;"></textarea><br />
     <input type="submit" name="submit" value="Добави статия" style="margin-top&#58; 5px; width&#58; 145px;" />
     </fieldset>
    </form></center>';
  
  &#125;&#125;
else
&#123;
  echo "<center><b>Не сте логнат! Ако се опитвате да шмекерувате всичко се записва в лог-а =&#41; !!!</b> <br />";
&#125;


?>

:?: :?:

Posted: Sun Jul 05, 2009 10:18 am
by Foxy
Отново ми изписва моля попълнете всички полета :(

Posted: Sun Jul 05, 2009 10:20 am
by devent

Code: Select all

<?php
session_start&#40;&#41;;
include "config.php";
$username = $_SESSION&#91;'username'&#93;;
?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<?php

/**
 * @author carbonated
 * @copyright 2009
 */

if&#40;$username&#41;
&#123;
  if&#40;$_POST&#91;'submit'&#93;&#41;
  &#123;
   $zaglavie = trim&#40;htmlspecialchars&#40;addslashes&#40;$_POST&#91;'zaglavie'&#93;&#41;&#41;&#41;;
   $text = trim&#40;htmlspecialchars&#40;addslashes&#40;$_POST&#91;'text'&#93;&#41;&#41;&#41;;
   if&#40;$zaglavie == NULL || $text == NULL&#41;
   &#123;
     echo "<center><b>Моля попълнете всички полета!</b></center>";
   &#125;
   else
   &#123;
     $avtor = $_SESSION&#91;'username'&#93;;
     $date = date&#40;"m.d.y"&#41;;
     $sql = "INSERT INTO statii &#40;zaglavie, text, avtor, data&#41; VALUES &#40;'$zaglavie', '$text', '$avtor', '$date'&#41;";
     $result = mysql_query&#40;$sql&#41; or die &#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
     echo "<center><b>Статията беше добавена успешно!</b></center>";
   &#125;
  &#125;
  else
  &#123;
   echo '
   <center><form method="post" action="addstatiq.php" style="width&#58; 800px; height&#58; 600px; border&#58; 0px solid; padding&#58; 5px;">
    <fieldset style="border&#58; 1px solid #000000;">
    <legend style="color&#58; #000000; background&#58; #ffffff; border&#58; 1px solid #000000; padding&#58; 2px 6px;">Добави статия</legend><br />
     Заглавие&#58; <input type="text" name="zaglavie" style="width&#58; 600px; border&#58; solid 1px #000000;" /><br />
     Текст&#58; <textarea name="text" rows="30" cols="30" style="width&#58; 600px; height&#58; 500px; margin-top&#58; 15px; margin-left&#58; 24px; border&#58; solid 1px #000000;"></textarea><br />
     <input type="submit" name="submit" value="Добави статия" style="margin-top&#58; 5px; width&#58; 145px;" />
     </fieldset>
    </form></center>';
  &#125;
&#125;
else
&#123;
  echo "<center><b>Не сте логнат! Ако се опитвате да шмекерувате всичко се записва в лог-а =&#41; !!!</b> <br />";
&#125;

?>

Posted: Sun Jul 05, 2009 10:58 am
by Lenin
Foxy wrote:Отново ми изписва моля попълнете всички полета :(

Абе момче, някъде другаде ти е грешката, пробвах го кода на локалния хост и си баца перфектно :o

Posted: Sun Jul 05, 2009 11:06 am
by Foxy
devent wrote:

Code: Select all

<?php
session_start&#40;&#41;;
include "config.php";
$username = $_SESSION&#91;'username'&#93;;
?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<?php

/**
 * @author carbonated
 * @copyright 2009
 */

if&#40;$username&#41;
&#123;
  if&#40;$_POST&#91;'submit'&#93;&#41;
  &#123;
   $zaglavie = trim&#40;htmlspecialchars&#40;addslashes&#40;$_POST&#91;'zaglavie'&#93;&#41;&#41;&#41;;
   $text = trim&#40;htmlspecialchars&#40;addslashes&#40;$_POST&#91;'text'&#93;&#41;&#41;&#41;;
   if&#40;$zaglavie == NULL || $text == NULL&#41;
   &#123;
     echo "<center><b>Моля попълнете всички полета!</b></center>";
   &#125;
   else
   &#123;
     $avtor = $_SESSION&#91;'username'&#93;;
     $date = date&#40;"m.d.y"&#41;;
     $sql = "INSERT INTO statii &#40;zaglavie, text, avtor, data&#41; VALUES &#40;'$zaglavie', '$text', '$avtor', '$date'&#41;";
     $result = mysql_query&#40;$sql&#41; or die &#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
     echo "<center><b>Статията беше добавена успешно!</b></center>";
   &#125;
  &#125;
  else
  &#123;
   echo '
   <center><form method="post" action="addstatiq.php" style="width&#58; 800px; height&#58; 600px; border&#58; 0px solid; padding&#58; 5px;">
    <fieldset style="border&#58; 1px solid #000000;">
    <legend style="color&#58; #000000; background&#58; #ffffff; border&#58; 1px solid #000000; padding&#58; 2px 6px;">Добави статия</legend><br />
     Заглавие&#58; <input type="text" name="zaglavie" style="width&#58; 600px; border&#58; solid 1px #000000;" /><br />
     Текст&#58; <textarea name="text" rows="30" cols="30" style="width&#58; 600px; height&#58; 500px; margin-top&#58; 15px; margin-left&#58; 24px; border&#58; solid 1px #000000;"></textarea><br />
     <input type="submit" name="submit" value="Добави статия" style="margin-top&#58; 5px; width&#58; 145px;" />
     </fieldset>
    </form></center>';
  &#125;
&#125;
else
&#123;
  echo "<center><b>Не сте логнат! Ако се опитвате да шмекерувате всичко се записва в лог-а =&#41; !!!</b> <br />";
&#125;

?>


Мерси @devent - стана +1

Posted: Sun Jul 05, 2009 11:20 am
by devent
Разбра ли си грешката? :)