Page 1 of 1

Image Verify

Posted: Sat Jul 04, 2009 11:41 pm
by loggers
някой може ли да ми предложи някакав Image Verify

Posted: Sun Jul 05, 2009 12:00 am
by devent
Какво значи да работи? Какво ти изкарва? Не виждам някаква същинска грешка освен възможност да не се създава сесия :)

Posted: Sun Jul 05, 2009 9:16 am
by Bummer

Posted: Sun Jul 05, 2009 9:22 am
by DrViS
Ето един мой:
<?php $length="10"; function randStr($length){
$pattern="kotka,kuche,mishka,pluh,pesni,music,gsm,tavan,darvo,lampa,kola,duvka,reka,luna,kofa,jaba,masa,stol,traba,slunce";
$dum=explode(",",$pattern);
$chislo=rand(0,19);
$key=$dum[$chislo];
return $key; }

@header("Content-type: image/png");
$bg="bg.png";
$im=@ImageCreateFrompng($bg);

$text=randStr($key);
setcookie("imgcodebot",$text,time()+3600,"/");

$text_color = imagecolorallocate($im,0,0,0);
$dolgor=rand(-3,5); $gordol=rand(3,18);
@imagestring($im,40,$gordol,$dolgor,$text,$text_color);
@imagepng($im);
@imagedestroy($im); ?>
Картинката: Click

Posted: Sun Jul 05, 2009 10:04 am
by devent
Ето едно предложение и от мен -> http://www.white-hat-web-design.co.uk/a ... aptcha.php
Даден е код, дадени са примери, само трябва да си го вържеш към кода :) Ако нещо не разбираш или ти е трудно да се справиш, дай си кода да ти го свържем.