Page 1 of 1

Изкарване на само едно поле от таблица

Posted: Fri Nov 13, 2009 4:32 pm
by Lenin
Здравейте,
Да кажем, че имам таблицата 'news'
В нея има полета
id
author
title
news

Искам чрез SQL заявка да изкарам всички title от таблицата, но само title, без да ми излизат id, author и т.н.т
(със SQL заявка, не PHP код)

Posted: Fri Nov 13, 2009 4:35 pm
by adrian
SELECT title fROM news
SELECT колона1, колона2, колонаN FROM table

това е начина на вадене само на определени колони. Желаните от теб колони се изреждат със запетаи.

Posted: Fri Nov 13, 2009 5:27 pm
by justspy

Code: Select all

<?
include "config.php"; //Пишеш конфиг файла си .. 
$query=mysql_query&#40;"SELECT `title` FROM `news`"&#41; or die&#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
while&#40;$row=mysql_fetch_array&#40;$query&#41;&#41;
&#123;
$title=$row&#91;'title'&#93;;
echo "$title<br />";
&#125;
?>

Posted: Fri Nov 13, 2009 5:30 pm
by federer_11

Code: Select all

<?php
$sql = 'SELECT id,title FROM  news LIMIT 0,50';
$res = mysql_query&#40;$sql&#41;;

while&#40;$row = mysql_fetch_assoc&#40;$res&#41;&#41;
&#123;

echo '<a href="news.php?id='.$row&#91;'id'&#93;.'>'.$row&#91;'title'&#93;'</a><br />"';

&#125;
?>

Re: Изкарване на само едно поле от таблица

Posted: Fri Nov 13, 2009 5:32 pm
by Admin
Lenin wrote:Здравейте,
Да кажем, че имам таблицата 'news'
В нея има полета
id
author
title
news

Искам чрез SQL заявка да изкарам всички title от таблицата, но само title, без да ми излизат id, author и т.н.т
(със SQL заявка, не PHP код)

select title from news


Edit... егати всички ме изпревариха а аз го написах за секунда. :D