Проблем с добавянето на информация в базата данни

C++ JAVA
Post Reply
lqbo123
Турист
Турист
Reactions: 0
Posts: 265
Joined: Mon Nov 30, 2009 6:19 pm

Проблем с добавянето на информация в базата данни

Post by lqbo123 »

Здравейте значи ето кода защо не се добавя нищо в базата данни:

Code: Select all

<?php
include "inc/common.php";
include "inc/functions.php";
heder&#40;"Начало"&#41;;

if&#40;!$potrebitel&#41; &#123;
	echo "<div id='top_menu'><a href='index.php'>Начало</a> | <a href='login.php'>Влез</a> | <a href='register.php'>Регистрация</a></div>";
&#125; else &#123;
	echo "<div id='top_menu'><a href='index.php'>Начало</a> | <a href='profile.php'>Профил</a> | <a href='logout.php'>Изход</a></div>";
&#125;

$id = $_GET&#91;'id'&#93;;
$forum_id = $_GET&#91;'forum_cats_id'&#93;;
echo "<form method='post'><table><tbody>
	<tr><td>Отговор&#58; </td></tr>
	<tr><td><textarea name='otg' rows='10' cols='45'></textarea></td></tr>
	<tr><td><input type='hidden' name='hud' value='1' /><input type='submit' value='Отговори' />
	<input type='reset' value='Изчисти' /></td></tr>
</tbody></table></form>";

if&#40;$_POST&#91;'hud'&#93;=='1'&#41; &#123;
	$otg = $_POST&#91;'otg'&#93;;
	
	if&#40;$otg == NULL&#41; &#123;
		echo "Моля попълнете полето!";
	&#125; else &#123;
		$sql5 = mysql_query&#40;"INSERT INTO forum_otg &#40;forum_tema_id,desc,publick_user&#41; VALUES &#40;'$id','$otg','$potrebitel'&#41;"&#41;;
		echo "Моля върнете обратно към темата <a href='viewpost.php?id=$id&&forum_cats_id=$forum_id>Върнисе обратно!</a>";
	&#125;
&#125;
?>
User avatar
kulov
Потребител
Потребител
Reactions: 0
Posts: 1156
Joined: Sat Apr 03, 2010 1:08 pm
Answers: 133

Post by kulov »

Code: Select all

	<?php
include "inc/common.php";
include "inc/functions.php";


if&#40;!$potrebitel&#41; &#123;
  echo "<div id='top_menu'><a href='index.php'>Начало</a> | <a href='login.php'>Влез</a> | <a href='register.php'>Регистрация</a></div>";
&#125; else &#123;
  echo "<div id='top_menu'><a href='index.php'>Начало</a> | <a href='profile.php'>Профил</a> | <a href='logout.php'>Изход</a></div>";
&#125;

$id = $_GET&#91;'id'&#93;;
$forum_id = $_GET&#91;'forum_cats_id'&#93;;
echo "<form method='post' action=''><table><tbody>
  <tr><td>Отговор&#58; </td></tr>
  <tr><td><textarea name='otg' rows='10' cols='45'></textarea></td></tr>
  <tr><td><input type='submit' name='submit' value='Отговори' />
  <input type='reset' value='Изчисти' /></td></tr>
</tbody></table></form>";

if&#40;isset&#40;$_POST&#91;'submit'&#93;&#41;&#41; &#123;
  $otg = $_POST&#91;'otg'&#93;;
  if&#40;empty&#40;$otg&#41;&#41; &#123;
   echo "Моля попълнете полето!";
  &#125; else &#123;
   $sql5 = mysql_query&#40;"INSERT INTO `forum_otg` &#40;`forum_tema_id`, `desc`, `publick_user`&#41; VALUES &#40;'$id', '$otg', '$potrebitel'&#41;"&#41; or die&#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
   if &#40;$sql5&#41; &#123; echo "Моля върнете обратно към темата <a href='viewpost.php?id=$id&&forum_cats_id=$forum_id>Върнисе обратно!</a>";&#125;
	 else
	 &#123;
	 echo "Възникна някаква грешка !";
	 &#125;
  &#125;
&#125;
?>	
ExpressYourself
Потребител
Потребител
Reactions: 0
Posts: 736
Joined: Sat Feb 13, 2010 4:39 pm
Answers: 38

Post by ExpressYourself »

<?php
include "inc/common.php";
include "inc/functions.php";
heder("Начало");

if(!$potrebitel) {
echo "<div id='top_menu'><a href='index.php'>Начало</a> | <a href='login.php'>Влез</a> | <a href='register.php'>Регистрация</a></div>";
} else {
echo "<div id='top_menu'><a href='index.php'>Начало</a> | <a href='profile.php'>Профил</a> | <a href='logout.php'>Изход</a></div>";
}

$id = $_GET['id'];
$forum_id = $_GET['forum_cats_id'];
echo "<form method='post'><table><tbody>
<tr><td>Отговор: </td></tr>
<tr><td><textarea name='otg' rows='10' cols='45'></textarea></td></tr>
<tr><td><input type='submit' name"otgovor" value='Отговори' />
<input type='reset' value='Изчисти' /></td></tr>
</tbody></table></form>";

if(isset($_POST['otgovor'])) {
$otg = $_POST['otg'];

if($otg == NULL) {
echo "Моля попълнете полето!";
} else {
$sql5 = mysql_query("INSERT INTO forum_otg (forum_tema_id,desc,publick_user) VALUES ('$id','$otg','$potrebitel')");
echo "Моля върнете обратно към темата <a href='viewpost.php?id=$id&&forum_cats_id=$forum_id>Върнисе обратно!</a>";
}
}
?>
Post Reply