Коментари във форуми

Покупки / Продажби на реклама в уеб сайтове, рекламни мрежи и социални страници!
Post Reply

Topic author
EatMySword3
Нов
Нов
Reactions: 0
Posts: 2
Joined: Wed Jul 21, 2021 11:32 am

Коментари във форуми

Post by EatMySword3 »

Някой случайно да предлага да пише коментари във форуми с цел реклама, тоест да ги завърта леко коментарите да не са баш реклама :D
Post Reply