Page 1 of 1

C++ SuspendProcess

Posted: Mon Jan 30, 2017 10:46 pm
by respec7_m3
Отварям нов процес със следния код:

Code: Select all

#include <iostream>
#include <Windows.h>
using namespace std;

int main&#40;&#41;
&#123;
	STARTUPINFO startInfo = &#123; 0 &#125;;
	PROCESS_INFORMATION processInfo = &#123; 0 &#125;;

	BOOL bSuccess = CreateProcess&#40;TEXT&#40;"C&#58;\\Windows\\notepad.exe"&#41;, NULL, NULL, NULL, FALSE, NULL, NULL, NULL,
		&startInfo, &processInfo&#41;;

	if &#40;bSuccess&#41;
	&#123;
		cout << "Process Started" << endl;
		cout << "Process ID&#58; \t" << processInfo.dwProcessId << endl;
	&#125;
	else
	&#123;
		cout << "Error to start the process&#58; " << GetLastError&#40;&#41; << endl;
	&#125;

	cin.get&#40;&#41;;
&#125;
Как мога да направя проверка по име (тоест дали процеса, който се е стартирал е с име "notepad.exe") и да Suspend-на процеса, ако проверката е минала успешно.[/code]

Posted: Tue Jan 31, 2017 5:18 am
by vinsbg
Тази тема мисля, че ще ти помогне killProcessByName()

Posted: Thu Feb 02, 2017 9:46 am
by respec7_m3
vinsbg wrote:Тази тема мисля, че ще ти помогне killProcessByName()
Идеята е, че аз искам да SUSPEND-на процеса, а не да го килна. Все едно да го дам на пауза и когато искам пак да го стартирам. Другото нещо е, че не знам името на стартирания нов процес. Това, което знам за него е, че името му е дълго 20 символа, като всеки символ е число, следователно трябва да се направят проверки и за тези неща, но не мога да измисля как да стане, затова искам някой да ме насочи. Изчел съм всички теми из нета вкл. и тези във stackoverflow.