Какво Мислите?

Admin
Site Admin
Site Admin
Posts: 5
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am
Answers: 224

Post by Admin » Sat Dec 10, 2005 12:41 pm

Чакай че и аз нещо се обърках. :?

Admin
Site Admin
Site Admin
Posts: 5
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am
Answers: 224

Post by Admin » Sat Dec 10, 2005 12:43 pm

<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>

<?


$host="82.199.197.194";
$port="8080";

$sock = @fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 5);
if ($sock)
{

fclose($sock);

header("Location: http://82.199.197.194:8000/");
}
else {
echo "Сървърът е offline .Моля опитайте по късно.";
}
?>
</body>
Last edited by Admin on Sat Dec 10, 2005 12:55 pm, edited 1 time in total.

Admin
Site Admin
Site Admin
Posts: 5
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am
Answers: 224

Post by Admin » Sat Dec 10, 2005 12:45 pm


Post Reply