HTML

User avatar
cracking
Турист
Турист
Posts: 239
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Location: Добрич
Contact:

Post by cracking » Wed Sep 28, 2005 9:08 pm

Player_pz Ами ти въобще тества ли това което ти дадох ;) То е точно такова каквото искаш. Просто трябва да напишеш от кой мейл да изпраща писмото или нещо такова Абе напиши си Мейла там където съм написъл и пробвай и трябва да се изпрати писмо.Ся нямам време а и несъм на този комп който може да кънектне към хоста зада го пробвам.Утре ще ти напиша подробен код за това но сега пробвай това. Недей приказва на изуст. :wink:

User avatar
staf
Шаман
Шаман
Posts: 4254
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Answers: 9

Post by staf » Thu Sep 29, 2005 7:34 am

Ако може това да генерира php ще е много хубаво 8)
"Това без съмнение е най-добрата защита на парола JAVASCRIPT, която вие някога ще намирате. Освен това поддържат многочислени потребители, многочислени пароли, и дори страници на многочислено предназначение (след това те успешно се включват), представиха на този ръкопис в една много лесно използваем интерфейс, който вие сте сигурни за да обичате!"
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="Generator" CONTENT="TextPad 4.4">
<LINK href="general.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</HEAD>

<BODY Background=../graphics/grayback.jpg>
<center><BR><BR><BR>
<table border=1>
<tr><form name=members><td rowspan=4>
<select name=memlist size=10 onChange="showmem(this.form)">

<!-- Original: Dion -->
<!-- Web Site: http://www.iinet.net.au/~biab/ -->
<!-- "member name | password | destination pagename |" -->
<option selected value="John Smith|password|mainpage|">John Smith
<option value="Peter Jones|theirpwd|endpages|">Peter Jones
<option value="Sue Brown|asdfvcxz|nowheres|">Sue Brown
<option value="Sally West|zaqxswde|logintop|">Sally West
</select></td>
<td align=right>User:</td><td><input type=hidden value="0" name=entry>
<input type=text name=memname size=8 value=""></td></tr>
<tr><td align=right>Password:</td><td><input type=text name=password size=8 maxlength=8><font size="-1"><-- Must be exactly 8 characters</font></td></tr>
<tr><td align=right>Page Name:</td><td><input type=text name=pagename size=8 maxlength=8><b>.html</b><font size="-1"><-- Must be exactly 8 characters</font></td></tr>
<tr><td colspan=2 align=center>
<input type=button value="New User" onclick="addnew(this.form);">
<input type=button value="Delete User" onclick="delthis(this.form);">
<input type=button value="Update/Show Coding" onclick="update(this.form); create(this.form);"></td></tr>
<tr><td colspan=3 align=center>
<input type=text size=60 name=message value="Note: Password/Page Name must be exactly 8 letters! (a-z)">
<input type=hidden name=num value=1></td>
</form></tr>
</table>
<hr size=2 width=75%>
<form name=js><textarea cols=75 rows=10 name=scrpt wrap=virtual>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
var params=new Array(4);
var alpha="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI";
function check(form) {
which=form.memlist.selectedIndex;
choice = form.memlist.options[which].value+"|";
if (choice=="x|") {
alert("Please Select Your Name From The List");
return;
}
p=0;
for (i=0;i<3;i++) {
a=choice.indexOf("|",p);
params=choice.substring(a,p);
p=a+1;
}
h1=makehash(form.pass.value,3);
h2=makehash(form.pass.value,10)+" ";
if (h1!=params[1]) {
alert("Incorrect Password!"); return; };
var page="";
for (var i=0;i<8;i++) {
letter=params[2].substring(i,i+1)
ul=letter.toUpperCase();
a=alpha.indexOf(ul,0);
a-=(h2.substring(i,i+1)*1);
if (a<0) a+=26;
page+=alpha.substring(a,a+1); };
top.location=page.toLowerCase()+".html";
}
function makehash(pw,mult) {
pass=pw.toUpperCase();
hash=0;
for (i=0;i<8;i++) {
letter=pass.substring(i,i+1);
c=alpha.indexOf(letter,0)+1;
hash=hash*mult+c;
}
return(hash);
}
// End -->
</script>
</textarea>
</form>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
var params=new Array(4);
var script=document.js.scrpt.value;
document.js.scrpt.value="Create your users, their passwords, and their destination pages using the form above.\n\nThen, click 'Show Coding' to see the login HTML and JavaScript that you need to put on your page to password-protect your site with that info.\n\nQuestions about this script or how to put it on your site should be directed to it's author via email: dion@mailhub.omen.com.au\n\n*Honestly, we don't even totally understand this JavaScript!*";
var alpha="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI";
showmem(document.members);
function showmem(form) {
document.members.num.value=document.members.memlist.length;
var which=form.memlist.selectedIndex;
splt(form.memlist[which].value);
form.entry.value=which+1;
for (i=2;i<5;i++) {
form.elements.value=params[i-2]; };
}
function splt(choice) {
p=0;
for (i=0;i<3;i++) {
a=choice.indexOf("|",p);
params=choice.substring(a,p);
p=a+1;
}
}
function addnew(form) {
newmem=getfields(form);
var who=prompt("New User's Name:","");
form.memlist[form.memlist.length] = new Option(who, newmem, false, true);
if (navigator.appName=="Netscape") {
document.js.scrpt.value=script;
history.go(0);
}
else {
showmem(document.members);
}
}
function getfields(form) {
newmem="";
for (i=2;i<5;i++) {
newmem+=form.elements.value+"|"; };
for (i=3;i<5;i++) {
a=form.elements;
for (k=0;k<8;k++) {
}
}
return(newmem);
}
function delthis(form) {
if (confirm("Delete "+form.memname.value+"?")) {
form.memlist.options[form.entry.value-1]=null;
form.message.value=form.memname.value+" Deleted";
form.memlist.selectedIndex=0;
if (navigator.appName=="Netscape") {
document.js.scrpt.value=script;
history.go(0);
}
else {
showmem(document.members);
}
}
}
function update(form) {
msg="no";
a=form.elements;
for (k=0;k<8;k++) {
b=a.value.substring(k,k+1);
c=b.toUpperCase();
form.memlist[form.entry.value-1].value=getfields(form);
form.message.value=form.memname.value+"'s record was updated";
}
}
function create(form) {

var html="<center><form name=login>\n";
html+="<table border=1 cellpadding=3>\n\n";
html+="<!-- Original: Dion -->\n";
html+="<!-- Web Site: http://www.iinet.net.au/~biab/ -->\n";
html+="\n";
html+="\n\n";
html+='<tr><td colspan=2 align=center><font size="+2">';
html+='<b>Members-Only Area!</b></font></td></tr>\n';
html+="<tr><td>Username:</td><td><select name=memlist>\n<option value='x'>";
for (j=0;j<form.memlist.length;j++) {
splt(form.memlist.options[j].value);
h1=makehash(params[1],3);
h2=makehash(params[1],10)+" ";
var page="";
for (var i=0;i<8;i++) {
letter=params[2].substring(i,i+1);
ul=letter.toUpperCase();
a=alpha.indexOf(ul,0);
a+=(h2.substring(i,i+1)*1);
page+=alpha.substring(a,a+1);
}
html+="\n<option value='"+params[0]+"|"+h1+"|"+page+"'>"+params[0];
};
html+="\n</select></td></tr>\n";
html+="<tr><td>Password:</td><td><input type=password size=10 maxlength=8 name=pass></td></tr>\n";
html+='<tr><td colspan=2 align=center><input type=button value="Login" onclick="check(this.form)"></td>\n';
html+="</tr>\n</table>\n</form>\n";
document.js.scrpt.value=html+script+"</center>";
}
function makehash(pw,mult) {
pass=pw.toUpperCase();
hash=0;
for (i=0;i<8;i++) {
letter=pass.substring(i,i+1);
c=alpha.indexOf(letter,0)+1;
hash=hash*mult+c;
}
return(hash);
}
// End -->
</script>

</center>
</BODY>
</HTML>

Player_pz
Много Редовен
Много Редовен
Posts: 1985
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Answers: 12
Location: Пазарджик

Post by Player_pz » Thu Sep 29, 2005 11:57 am

admin wrote:
Player_pz wrote:Вижте http://idff.hit.bg/contacts.html нтакова нещо но да ми изпраща съощението на и-меила или на определена страница от мен ........
сетихте ли се ?
Защо да ти праща имейл.
Не може ли всички коментари да се записват на твоя комп в
текстов файл ето така:
http://web-tourist.net/form/32/haidibaidi.html

Това е по добро.
Да праща имейл после да го четеш.
Това направо ти го записва на компа.
Ще пробвам твоито ,аз питах за това в форуми "Формуляр" но нещо нямаше отговори .....craking мерси все пак .........

Admin
Site Admin
Site Admin
Posts: 4
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am
Answers: 224

Post by Admin » Thu Sep 29, 2005 5:21 pm

cracking wrote:Player_pz Ами ти въобще тества ли това което ти дадох ;) То е точно такова каквото искаш. Просто трябва да напишеш от кой мейл да изпраща писмото или нещо такова Абе напиши си Мейла там където съм написъл и пробвай и трябва да се изпрати писмо.Ся нямам време а и несъм на този комп който може да кънектне към хоста зада го пробвам.Утре ще ти напиша подробен код за това но сега пробвай това. Недей приказва на изуст. :wink:
Ще прати писмото ако има настроен mail сървър.
А той няма.
При теб работи щото имаш хост.

Post Reply