Часовник

Post Reply
User avatar
fci
Нов
Нов
Posts: 71
Joined: Sun Dec 04, 2005 10:41 am
Contact:

Часовник

Post by fci » Sun Feb 12, 2006 10:53 am

Трябва ми часовник който да отчита оставащото време до някое събитие(с дни)

User avatar
fena
Гуру
Гуру
Posts: 2603
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Answers: 15

Post by fena » Sun Feb 12, 2006 1:18 pm


Admin
Site Admin
Site Admin
Posts: 5
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am
Answers: 224

Post by Admin » Sun Feb 12, 2006 1:41 pm

НЕ виждам никаква връзка с часовник.
Това може да се направи с PHP.
Примерно да пише остават 233 дено до еди какво си и всеки ден
да се променя но с javascript не се сещам да
съм виждал код (макар че има със сигурност).


По принцип става така на PHP :

Code: Select all

<?
$dnes=date&#40;z&#41;;
$novagodina=365;
$ostavat=$novagodina-$dnes;
echo"До края на годината остават само ".$ostavat." дена. ";
?>
$dnes=date(z); - ти дава днешният ден като число ( 42 ден от годината) .
$novagodina=365; - е нова година .

Едното минус другото ти дава разликата.
Тоест всеки ден скрипта ще показва колко остава до нова година.
Ето ти демо:
http://www.wthost.net/test/dat.php


Ако нещо не ти е ясно питай.

User avatar
fci
Нов
Нов
Posts: 71
Joined: Sun Dec 04, 2005 10:41 am
Contact:

Post by fci » Sun Feb 12, 2006 4:51 pm

Обаче на хит.бг няма да стане нали :cry: :cry: :cry:

Admin
Site Admin
Site Admin
Posts: 5
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am
Answers: 224

Post by Admin » Sun Feb 12, 2006 4:54 pm

Може с javascript ама чесно да ти кажа не мога да го напиша сега.
Може би друг ден.

User avatar
fci
Нов
Нов
Posts: 71
Joined: Sun Dec 04, 2005 10:41 am
Contact:

Post by fci » Sun Feb 12, 2006 6:33 pm

Няма проблем,не ми трябва спешно :wink:

User avatar
fena
Гуру
Гуру
Posts: 2603
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Answers: 15

Post by fena » Mon Feb 13, 2006 4:12 pm

объркал съм линка

ето кода с javascript
ама този брой и със часове, минути секунди
<script type="text/javascript">
function countdown_clock(year, month, day, hour, minute, format)
{
//I chose a div as the container for the timer, but
//it can be an input tag inside a form, or anything
//who's displayed content can be changed through
//client-side scripting.
html_code = '<div id="countdown"></div>';

document.write(html_code);

countdown(year, month, day, hour, minute, format);
}

function countdown(year, month, day, hour, minute, format)
{
Today = new Date();
Todays_Year = Today.getFullYear() - 2000;
Todays_Month = Today.getMonth() + 1;

//Convert both today's date and the target date into miliseconds.
Todays_Date = (new Date(Todays_Year, Todays_Month, Today.getDate(),
Today.getHours(), Today.getMinutes(), Today.getSeconds())).getTime();
Target_Date = (new Date(year, month, day, hour, minute, 00)).getTime();

//Find their difference, and convert that into seconds.
Time_Left = Math.round((Target_Date - Todays_Date) / 1000);

if(Time_Left < 0)
Time_Left = 0;

switch(format)
{
case 0:
//The simplest way to display the time left.
document.all.countdown.innerHTML = Time_Left + ' seconds';
break;
case 1:
//More datailed.
days = Math.floor(Time_Left / (60 * 60 * 24));
Time_Left %= (60 * 60 * 24);
hours = Math.floor(Time_Left / (60 * 60));
Time_Left %= (60 * 60);
minutes = Math.floor(Time_Left / 60);
Time_Left %= 60;
seconds = Time_Left;

dps = 's'; hps = 's'; mps = 's'; sps = 's';
//ps is short for plural suffix.
if(days == 1) dps ='';
if(hours == 1) hps ='';
if(minutes == 1) mps ='';
if(seconds == 1) sps ='';

document.all.countdown.innerHTML = days + ' day' + dps + ' ';
document.all.countdown.innerHTML += hours + ' hour' + hps + ' ';
document.all.countdown.innerHTML += minutes + ' minute' + mps + ' and ';
document.all.countdown.innerHTML += seconds + ' second' + sps;
break;
default:
document.all.countdown.innerHTML = Time_Left + ' seconds';
}

//Recursive call, keeps the clock ticking.
setTimeout('countdown(' + year + ',' + month + ',' + day + ',' + hour + ',' + minute + ',' + format + ');', 1000);
}

</script>
<body>
<script type="text/javascript">countdown_clock(06, 1, 18, 00, 00, 1);</script>

User avatar
fci
Нов
Нов
Posts: 71
Joined: Sun Dec 04, 2005 10:41 am
Contact:

Post by fci » Mon Feb 13, 2006 7:12 pm

Мерси много ! :?:

User avatar
fci
Нов
Нов
Posts: 71
Joined: Sun Dec 04, 2005 10:41 am
Contact:

Post by fci » Mon Feb 13, 2006 7:35 pm

Аман ещо не мога да си го настроя :cry: . Ако можеш да то настроиш да брои времето до трети март ........

User avatar
fena
Гуру
Гуру
Posts: 2603
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Answers: 15

Post by fena » Mon Feb 13, 2006 8:34 pm

<script type="text/javascript">
function countdown_clock(year, month, day, hour, minute, format)
{
//I chose a div as the container for the timer, but
//it can be an input tag inside a form, or anything
//who's displayed content can be changed through
//client-side scripting.
html_code = '<div id="countdown"></div>';

document.write(html_code);

countdown(year, month, day, hour, minute, format);
}

function countdown(year, month, day, hour, minute, format)
{
Today = new Date();
Todays_Year = Today.getFullYear() - 2000;
Todays_Month = Today.getMonth() + 1;

//Convert both today's date and the target date into miliseconds.
Todays_Date = (new Date(Todays_Year, Todays_Month, Today.getDate(),
Today.getHours(), Today.getMinutes(), Today.getSeconds())).getTime();
Target_Date = (new Date(year, month, day, hour, minute, 00)).getTime();

//Find their difference, and convert that into seconds.
Time_Left = Math.round((Target_Date - Todays_Date) / 1000);

if(Time_Left < 0)
Time_Left = 0;

switch(format)
{
case 0:
//The simplest way to display the time left.
document.all.countdown.innerHTML = Time_Left + ' seconds';
break;
case 1:
//More datailed.
days = Math.floor(Time_Left / (60 * 60 * 24));
Time_Left %= (60 * 60 * 24);
hours = Math.floor(Time_Left / (60 * 60));
Time_Left %= (60 * 60);
minutes = Math.floor(Time_Left / 60);
Time_Left %= 60;
seconds = Time_Left;

dps = 's'; hps = 's'; mps = 's'; sps = 's';
//ps is short for plural suffix.
if(days == 1) dps ='';
if(hours == 1) hps ='';
if(minutes == 1) mps ='';
if(seconds == 1) sps ='';

document.all.countdown.innerHTML = days + ' day' + dps + ' ';
document.all.countdown.innerHTML += hours + ' hour' + hps + ' ';
document.all.countdown.innerHTML += minutes + ' minute' + mps + ' and ';
document.all.countdown.innerHTML += seconds + ' second' + sps;
break;
default:
document.all.countdown.innerHTML = Time_Left + ' seconds';
}

//Recursive call, keeps the clock ticking.
setTimeout('countdown(' + year + ',' + month + ',' + day + ',' + hour + ',' + minute + ',' + format + ');', 1000);
}

</script>
<body>
<script type="text/javascript">countdown_clock(06, 3, 3, 00, 00, 1);</script>

Това брой за 3ти март :)

Post Reply