Flash multiupload проблем!!

Уроци и разработки по FLASH и Action Script
Post Reply
vetso
Нов
Нов
Posts: 1
Joined: Fri Mar 30, 2012 1:13 pm

Flash multiupload проблем!!

Post by vetso » Fri Mar 30, 2012 1:46 pm

Привет на всички, нужна ми е помощ относно този мултиуплоад, използвал съм кода на колегата Hunter от тази тема http://web-tourist.net/forum/viewtopic.php?t=89142. Кода на колегата работи добре, проблема е че искам да запиша името на снимката и албума на който принадлежи в базата данни. Снимката я записвам без проблем, името го взимам от флаш
$value['name'], но не мога да запиша името на албума.
Това е първия файл, в който взимам името на албума и го присвоявам на $_SESSION['album_name']
index_upload.php
[php]
<?php session_start();?>
<html>
<head>
<title>Upload</title>
</head>
<body>
<form action="index_upload.php" method="POST">
<input type="text" name="album"/>
<input type="submit" name="submit" value="създай албум"/>
</form>
<?php

if(isset($_POST['submit'])&&!empty($_POST['album']))
{

$_SESSION['album_name']=addslashes($_POST['album']);
echo"<object type=\"application/x-shockwave-flash\" data=\"upload.swf\" width=\"300\" height=\"70\"></object>";

}
else{echo"въведете име на албума";}
?>
</body>
</html>
[/php]
Това е втория файл в който се опитвам да запиша името на албума в базата данни. Проблема е че сесията $_SESSION['album_name'], в която записвам името на албума е празна. Доколкото разбирам този файл се извиква от флаш.

upload.php
[php]
<?php session_start();?>
<?php
mysql_connect("localhost","root","")or die(mysql_error());
mysql_select_db("fermata")or die(mysql_error());

mysql_query('INSERT INTO user_catalog (name, user_name) VALUES("'.$_SESSION['album_name'].'", "'.$_SESSION['username'].'") ');
$query=mysql_query('SELECT * FROM user_catalog WHERE name LIKE "$album_name"');
while($row=mysql_fetch_array($query))
{$id_album=$row['catalog_id'];}
$size_max = 1; // в MB
$exts = array("jpg", "jpeg", "gif", "png"); // позволени разширения
$upload_dir = "upload/"; // папката в която ще се запазват файловете (задължително с "/" накрая)

$size_max = $size_max * 1048576;
foreach ($_FILES as $value)
{
if ($value['size'] <= $size_max)
{
mysql_query('INSERT INTO user_pics (catalog_id, pics_name) VALUES("$id_album" ,"'.$value['name'].'")');
$ext = strtolower(end(explode(".", $value['name'])));
if (in_array($ext, $exts))
@move_uploaded_file($value['tmp_name'], $upload_dir.$value['name']);

}
}


?>
[/php]

Въпроса ми е, възможно ли е да взема името на албума от index_upload.php и да го запиша в upload.php
Всяка помощ или насока ще ми е от полза, благодаря предварително.

Post Reply