Инструмент за повишаване на собствената производителност

Реклами | презентации | проекти
Post Reply
Bovis
Нов
Нов
Posts: 9
Joined: Mon Jul 27, 2015 10:42 am

Инструмент за повишаване на собствената производителност

Post by Bovis » Tue Dec 15, 2015 8:37 am

Семппъл то-до лист, където може да си поставяте задачи за напред
и да ги затваряте когато ги изпълните. Към проекта.

Характеристики:
- създаване на нова задача или под задача, триене
- секции разделени по статус и приоритет на задача
- изцяло клиентски, без сървърна част
- има възможност за запазване и ресторване на лист
- поддържа бърза работа, с бутоните на клавиатурата


Проектът е отворен, можете да прегледате сорс кода тук.
Има известни проблеми със съвместимостта при браузърите.

За учебни цели е създаден.
Благодаря.

Post Reply