Показване на колко публикации има в дадена категория

Post Reply
anonymous12
Турист
Турист
Posts: 253
Joined: Tue Apr 03, 2012 6:59 pm

Показване на колко публикации има в дадена категория

Post by anonymous12 » Fri Nov 17, 2017 11:11 am

Искам да ми показва колко публикации има с даден етикет отстрани като сложа widget и като избера определени тагове се показват числата ето кода

Code: Select all

 <b&#58;if cond='data&#58;title != &quot;&quot;'>
  <h2><data&#58;title/></h2>
 </b&#58;if>
 <div expr&#58;class='&quot;widget-content &quot; + data&#58;display + &quot;-label-widget-content&quot;'>
  <b&#58;if cond='data&#58;display == &quot;list&quot;'>
   <ul>
    <b&#58;loop values='data&#58;labels' var='label'>
     <li>
      <b&#58;if cond='data&#58;blog.url == data&#58;label.url'>
       <span expr&#58;dir='data&#58;blog.languageDirection'><data&#58;label.name/></span>
      <b&#58;else/>
       <a expr&#58;dir='data&#58;blog.languageDirection' expr&#58;href='data&#58;label.url'><data&#58;label.name/></a>
      </b&#58;if>
      <b&#58;if cond='data&#58;showFreqNumbers'>
       <span dir='ltr'>&#40;<data&#58;label.count/>&#41;</span>
      </b&#58;if>
     </li>
    </b&#58;loop>
   </ul>
  <b&#58;else/>
   <b&#58;loop values='data&#58;labels' var='label'>
    <span expr&#58;class='&quot;label-size label-size-&quot; + data&#58;label.cssSize'>
     <b&#58;if cond='data&#58;blog.url == data&#58;label.url'>
      <span expr&#58;dir='data&#58;blog.languageDirection'><data&#58;label.name/></span>
     <b&#58;else/>
      <a expr&#58;dir='data&#58;blog.languageDirection' expr&#58;href='data&#58;label.url'><data&#58;label.name/></a>
     </b&#58;if>
     <b&#58;if cond='data&#58;showFreqNumbers'>
      <span class='label-count' dir='ltr'>&#40;<data&#58;label.count/>&#41;</span>
     </b&#58;if>
    </span>
   </b&#58;loop>
  </b&#58;if>
а като сложа в менюто не излиза ето и кода на менюто

Code: Select all

 <li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/ETS%202%20mods?&amp;max-results=10'><img src='https&#58;//i.imgur.com/SoOEIPV.png'/>&#160;&#160;Euro Truck Simulator 2</a>      
<span class='label-count' dir='ltr'>&#40;<data&#58;label.count/>&#41;</span>
 <ul>
  <li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/Truck%20Skins?&amp;max-results=10'>ETS2 &#58;&#58; Truck Skins</a></li>
<li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/Trucks?&amp;max-results=10'>ETS2 &#58;&#58; Trucks</a></li>
  <li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/Trailers?&amp;max-results=10'>ETS2 &#58;&#58; Trailers</a></li>
  <li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/Other?&amp;max-results=10'>ETS2 &#58;&#58; Other</a></li>
  <li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/Sounds?&amp;max-results=10'>ETS2 &#58;&#58; Sounds</a></li>
<li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/Al%20Traffic?&amp;max-results=10'>ETS2 &#58;&#58; Al Traffic mod</a></li>
  <li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/Parts%2FTuning?&amp;max-results=10'>ETS2 &#58;&#58; Parts/Tuning</a></li>
<li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/Maps?&amp;max-results=10'>ETS2 &#58;&#58; Maps</a></li>
<li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/Cars?&amp;max-results=10'>ETS2 &#58;&#58; Cars</a></li>
<li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/Bus?&amp;max-results=10'>ETS2 &#58;&#58; Bus</a></li>
<li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/Combo%20Skin%20Pack?&amp;max-results=10'>ETS2 &#58;&#58; Combo skin Pack</a></li>
<li><a href='https&#58;//www.simmods.eu/search/label/Interiors?&amp;max-results=10'>ETS2 &#58;&#58; Interiors</a></li>
 </ul>
 </li>
как мога да направя в дадена категория до него да показва колко неща има в тази категория

Post Reply