Linux: Писане върху ntfs дялове

Всичко за извъндизайнерският профил на Вашият компютър
Post Reply
User avatar
fena
Web-tourist
Web-tourist
Posts: 2607
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Answers: 15

Linux: Писане върху ntfs дялове

Post by fena » Sat Jan 07, 2006 12:13 pm

Един доста голям проблем в линукс е писането върху ntfs дялове.

едно едно решение:

Linux kernel 2.6 сега поддържа read/write функции за NTFS файлови системи, но въпреки това писането по такива дялове се счита за опасно и може да навреди на данните ви. Внимавайте какво правите!

Препоръчително е първо да инсталирате пакета captive-ntfs, който използва windows kernel-a и ntfs.sys драйвера за да пише на NTFS дяловете. Captive ще претърси харддиска ви за windows-ките компоненти, които са му нужни, и ако не ги намери ще поиска да ги свали от Service Pack. Бъдете подготвени.

:idea: Можете да свалите captive-ntfs оттук:
http://www.jankratochvil.net/project/captive/

Монтирайте вашата NTFS партиция със следната команда от конзолата:

Code: Select all

mount -t captive-ntfs /dev/hda1 /mnt/hda1


Сменете hda1 с линукското име на вашата NTFS партиция.

Post Reply