Ако някои може да даде??

User avatar
Maricha
Нов
Нов
Posts: 184
Joined: Tue Oct 18, 2005 11:35 am
Contact:

Ако някои може да даде??

Post by Maricha » Tue Feb 21, 2006 6:19 pm

Може ли някои да даде Java Script kod от един бар да излиза някакъв текст?Като дата.бг
Register at Maricha
http://filesbg.com

User avatar
staf
σχήπτρον
σχήπτρον
Posts: 4254
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Answers: 9
Contact:

Post by staf » Tue Feb 21, 2006 7:01 pm

100% го има тука http://www.dynamicdrive.com/ , сега не мога да каже къде точно е (нямам време в момента) потърси си го сам.

Admin
Site Admin
Site Admin
Posts: 5
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am
Answers: 224

Post by Admin » Tue Feb 21, 2006 7:11 pm

Може да го препишеш от самата дата.бг.
Сега ще погледна как са го направили и ще ти го дам.

User avatar
Maricha
Нов
Нов
Posts: 184
Joined: Tue Oct 18, 2005 11:35 am
Contact:

Post by Maricha » Tue Feb 21, 2006 7:33 pm

ок 10 х!!!4акам те
Register at Maricha
http://filesbg.com

Admin
Site Admin
Site Admin
Posts: 5
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am
Answers: 224

Post by Admin » Tue Feb 21, 2006 7:41 pm

Code: Select all

<script LANGUAGE="JavaScript1.2">
var pagewidth, stylescript;
pagewidth=500; stylescript=500;
document.write&#40;"<table border='0' cellspacing='5' cellpadding='0' width='"+&#40;pagewidth+122&#41;+"' align='center'><tr><td align='center' width='100%' valign='top'>"&#41;;
</script>

<script language="JavaScript1.2">
var marqueewidth=pagewidth-230;
var marqueeheight="14px"; var marqueespeed=1;
var marqueebgcolor=""; var pauseit=1;
var iedom=document.all||document.getElementById;
var marqueecontent='<nobr>От 15.01.2006 всички потребители, чиито основни снимки са нереални 
ще бъдат премахвани от галерията на Data.BG. ;</nobr>';
if &#40;iedom&#41; document.write&#40;'<span id="temp" style="visibility&#58;hidden;position&#58;absolute;top&#58;-100px;left&#58;-100000px">'+marqueecontent+'</span>'&#41;;
marqueespeed = &#40;document.all&#41; ? marqueespeed &#58; Math.max&#40;1, marqueespeed-1&#41;; //slow speed down by 1 for NS
var copyspeed=marqueespeed; var pausespeed=&#40;pauseit==0&#41;? copyspeed&#58; 0; var actualwidth=''; var cross_marquee, ns_marquee;
function populate&#40;&#41;&#123;
    if &#40;iedom&#41;&#123; cross_marquee=document.getElementById? document.getElementById&#40;"iemarquee"&#41; &#58; document.all.iemarquee; cross_marquee.style.left=parseInt&#40;marqueewidth&#41;+8+"px"; cross_marquee.innerHTML=marqueecontent; actualwidth=document.all? temp.offsetWidth &#58; document.getElementById&#40;"temp"&#41;.offsetWidth; &#125;
    else if &#40;document.layers&#41;&#123; ns_marquee=document.ns_marquee.document.ns_marquee2; ns_marquee.left=parseInt&#40;marqueewidth&#41;+8; ns_marquee.document.write&#40;marqueecontent&#41;; ns_marquee.document.close&#40;&#41;; actualwidth=ns_marquee.document.width; &#125;
    lefttime=setInterval&#40;"scrollmarquee&#40;&#41;",20&#41;;
&#125;
window.onload=populate;
function scrollmarquee&#40;&#41;&#123;
    if &#40;iedom&#41;&#123; if &#40;parseInt&#40;cross_marquee.style.left&#41;>&#40;actualwidth*&#40;-1&#41;+8&#41;&#41; cross_marquee.style.left=parseInt&#40;cross_marquee.style.left&#41;-copyspeed+"px"; else cross_marquee.style.left=parseInt&#40;marqueewidth&#41;+8+"px";
    &#125; else if &#40;document.layers&#41;&#123; if &#40;ns_marquee.left>&#40;actualwidth*&#40;-1&#41;+8&#41;&#41; ns_marquee.left-=copyspeed; else ns_marquee.left=parseInt&#40;marqueewidth&#41;+8; &#125; &#125;
    if &#40;iedom||document.layers&#41;&#123;
	with &#40;document&#41;&#123; document.write&#40;'<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><td>'&#41;
	    if &#40;iedom&#41;&#123; write&#40;'<div style="position&#58;relative;width&#58;'+marqueewidth+';height&#58;'+marqueeheight+';overflow&#58;hidden"><div style="position&#58;absolute;width&#58;'+marqueewidth+';height&#58;'+marqueeheight+';background-color&#58;'+marqueebgcolor+'" onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed"><div id="iemarquee" style="position&#58;absolute;left&#58;0px;top&#58;0px"></div></div></div>'&#41;; &#125;
		else if &#40;document.layers&#41;&#123; write&#40;'<ilayer width='+marqueewidth+' height='+marqueeheight+' name="ns_marquee" bgColor='+marqueebgcolor+'><layer name="ns_marquee2" left=0 top=0 onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed"></layer></ilayer>'&#41; &#125;
	    document.write&#40;'</td></table>'&#41;;
        &#125;
&#125;
</script>
Това в червеното може да го редактираш както намериш за добре.
Last edited by Admin on Tue Feb 21, 2006 7:45 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Maricha
Нов
Нов
Posts: 184
Joined: Tue Oct 18, 2005 11:35 am
Contact:

Post by Maricha » Tue Feb 21, 2006 7:43 pm

10 X ПИ4!!мОЖЕШ ДА ЗАКЛЮЧВАШ ТЕАМТА
Register at Maricha
http://filesbg.com

Admin
Site Admin
Site Admin
Posts: 5
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am
Answers: 224

Post by Admin » Tue Feb 21, 2006 7:51 pm

ЕДИТ:

Code: Select all

<script language="JavaScript1.2">
var pagewidth, stylescript; 
pagewidth=900; stylescript=500; 
var marqueewidth=pagewidth-230;
var marqueeheight="14px"; var marqueespeed=1;
var marqueebgcolor=""; var pauseit=1;
var iedom=document.all||document.getElementById;
var marqueecontent='<nobr><font class="submenu">От 15.01.2006 всички потребители, чиито основни снимки са нереални ще бъдат премахвани от галерията на Data.BG. Ако имате повече от 1 снимка в профила си и поне 1 реална снимка, посочете реалната като основна &#40;под снимките има бутон "Основна"&#41;. <font color=\'red\'>Това се отнася само за галерията на Data.BG, а не за останалите услуги.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></nobr>';
if &#40;iedom&#41; document.write&#40;'<span id="temp" style="visibility&#58;hidden;position&#58;absolute;top&#58;-100px;left&#58;-100000px">'+marqueecontent+'</span>'&#41;;
marqueespeed = &#40;document.all&#41; ? marqueespeed &#58; Math.max&#40;1, marqueespeed-1&#41;; //slow speed down by 1 for NS
var copyspeed=marqueespeed; var pausespeed=&#40;pauseit==0&#41;? copyspeed&#58; 0; var actualwidth=''; var cross_marquee, ns_marquee;
function populate&#40;&#41;&#123;
    if &#40;iedom&#41;&#123; cross_marquee=document.getElementById? document.getElementById&#40;"iemarquee"&#41; &#58; document.all.iemarquee; cross_marquee.style.left=parseInt&#40;marqueewidth&#41;+8+"px"; cross_marquee.innerHTML=marqueecontent; actualwidth=document.all? temp.offsetWidth &#58; document.getElementById&#40;"temp"&#41;.offsetWidth; &#125;
    else if &#40;document.layers&#41;&#123; ns_marquee=document.ns_marquee.document.ns_marquee2; ns_marquee.left=parseInt&#40;marqueewidth&#41;+8; ns_marquee.document.write&#40;marqueecontent&#41;; ns_marquee.document.close&#40;&#41;; actualwidth=ns_marquee.document.width; &#125;
    lefttime=setInterval&#40;"scrollmarquee&#40;&#41;",20&#41;;
&#125;
window.onload=populate;
function scrollmarquee&#40;&#41;&#123;
    if &#40;iedom&#41;&#123; if &#40;parseInt&#40;cross_marquee.style.left&#41;>&#40;actualwidth*&#40;-1&#41;+8&#41;&#41; cross_marquee.style.left=parseInt&#40;cross_marquee.style.left&#41;-copyspeed+"px"; else cross_marquee.style.left=parseInt&#40;marqueewidth&#41;+8+"px";
    &#125; else if &#40;document.layers&#41;&#123; if &#40;ns_marquee.left>&#40;actualwidth*&#40;-1&#41;+8&#41;&#41; ns_marquee.left-=copyspeed; else ns_marquee.left=parseInt&#40;marqueewidth&#41;+8; &#125; &#125;
    if &#40;iedom||document.layers&#41;&#123;
	with &#40;document&#41;&#123; document.write&#40;'<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><td>'&#41;
	    if &#40;iedom&#41;&#123; write&#40;'<div style="position&#58;relative;width&#58;'+marqueewidth+';height&#58;'+marqueeheight+';overflow&#58;hidden"><div style="position&#58;absolute;width&#58;'+marqueewidth+';height&#58;'+marqueeheight+';background-color&#58;'+marqueebgcolor+'" onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed"><div id="iemarquee" style="position&#58;absolute;left&#58;0px;top&#58;0px"></div></div></div>'&#41;; &#125;
		else if &#40;document.layers&#41;&#123; write&#40;'<ilayer width='+marqueewidth+' height='+marqueeheight+' name="ns_marquee" bgColor='+marqueebgcolor+'><layer name="ns_marquee2" left=0 top=0 onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed"></layer></ilayer>'&#41; &#125;
	    document.write&#40;'</td></table>'&#41;;
        &#125;
&#125;
</script>

User avatar
Maricha
Нов
Нов
Posts: 184
Joined: Tue Oct 18, 2005 11:35 am
Contact:

Post by Maricha » Tue Feb 21, 2006 7:51 pm

Пич би ли ми казал как това да го вкарам да се показва на бара??Нещo не става???
Register at Maricha
http://filesbg.com

Admin
Site Admin
Site Admin
Posts: 5
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am
Answers: 224

Post by Admin » Tue Feb 21, 2006 7:53 pm

Погледни преди поста ти съм дал друг скрипт че бях объркал.

User avatar
Maricha
Нов
Нов
Posts: 184
Joined: Tue Oct 18, 2005 11:35 am
Contact:

Post by Maricha » Tue Feb 21, 2006 7:58 pm

АМа пи4 кажи как да го сложа в bara????
виж:
....
<tr height="2">
<td class="menu" colspan="17" align="center" height="2" valign="middle"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img src="images/bar2.jpg" width="1000" height="30"></p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" width="1002">
<tbody>
<tr>
.....
Ето там където пише "images/bar2.jpg/ как да го вмъкна и да застане по него и да върви??А пи4 кажи
Register at Maricha
http://filesbg.com

Post Reply