HTML – Декларация за типа на документа

HTML ! DOCTYPE – Декларация за типа на документа

пример:

HTML документ с XHTML 1.0 Преходен тип документ:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>Заглавие на документа</title>
</head>

<body>
Съдържание на документа......
</body>

</html>

Този пример ще се визуализира така:

HTML <! DOCTYPE> - Декларация за типа на документа

Определение и употреба

Декларацията за типа документ трябва първо да влезе в HTML документа, преди <html> тага.

Декларацията за типа документ не е HTML етикет; Това е инструкция към уеб браузъра за версията на езика за маркиране, на която е написана страницата.

Декларация за типа на документа се отнася до дефиниция на типа документ (DTD). DTD указва правилата за езика за маркиране, така че браузърите да представят правилно съдържанието.

Типове документи, налични в препоръките на W3C

HTML 4.01 Strict

Този DTD съдържа всички HTML елементи и атрибути, но НЕ включва представителни или остарели елементи (например шрифт). Наборите на рамки не са позволени.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01//EN“ „http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd“>

HTML 4.01 Transitional

Този DTD съдържа всички HTML елементи и атрибути, включително представителни и остарели елементи (например шрифт). Наборите на рамки не са позволени.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN“ „http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd“>

HTML 4.01 Frameset

Този DTD е еквивалентен на HTML 4.01 Преходен, но позволява използването на набор от рамки.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN“ „http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd“>

XHTML 1.0 Strict

Този DTD съдържа всички HTML елементи и атрибути, но НЕ включва представителни и остарели елементи (например шрифт). Наборите на рамки не са позволени. Маркирането също трябва да бъде написано на правилния XML език.

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN“ „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd“>

XHTML 1.0 Transitional

Този DTD съдържа всички HTML елементи и атрибути, включително представителни и остарели елементи (например шрифт). Наборите на рамки не са позволени. Маркирането също трябва да бъде написано на правилния XML език.

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN“ „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>

XHTML 1.0 Frameset

Този DTD е еквивалентен на XHTML 1.0 Transitional, но позволява да се използват набори от рамки.

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN“ „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd“>

XHTML 1.1

Този DTD е еквивалентен на XHTML 1.0 Strict, но позволява добавянето на модули (например за осигуряване на поддръжка на източноазиатски езици).

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN“ „http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd“>

Вашият коментар