HTML DOM – getElementById() метод (Част 1) innerHTML и value

Автор: jooorooo

getElementById() взима или връща резултат към 1-вото зададено ид в кода за което се отнася.

Синтаксис:

document.getElementById(id)

на мястото на id се задава id-то на елемента.

Пример:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function getValue()
{
var x=document.getElementById("myHeader")
alert(x.innerHTML)
}
</script>
</head>
<body><h1 id="myHeader" onclick="getValue()">This is a header</h1>
<p>Click on the header to alert its value</p></body>
</html>

document.getElementById(„myHeader“) отнася се за елемента
<h1 id=“myHeader“ onclick=“getValue()“>This is a header</h1>

в случая ще вземе текста който е в тага This is a header. Променливата x ще предава текста към алерта. innerHTML се отнася, че е за таг от кода. Ако е alert(x.value) що ще се отнася за input поле.

Така както се взима текста, така може и да се задава.

ето пример за innerHTML и за value

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function zamestva_text()
{
message = 'demo for web-tourist.net';
document.getElementById("myHeader").innerHTML = message;
}

function input_value()
{
message = 'demo for web-tourist.net';
document.getElementById("myValue").value = message;
}
</script>
</head>
<body>
<h1 id="myHeader" onclick="zamestva_text()">This is a header</h1>
<br><br>
<input id="myValue" onclick="input_value()" value="click me!">
</body>
</html>

следва document.getElementById(„myValue“).style и document.getElementById(„myValue“).src които се отнасят за стил на изглед и за картинки.

Урока е писан за web-tourist.net и забранявам неговото преписване в други сайтове.

Вашият коментар