HTML – Уеб Дизайн -Част 19-та

Списък на елементи, които не се поддържат от XHTML 1.0 Strict DTD

 1. Всички атрибути на тага :
  bgcolor
  background
  text
  link
  vlink
  alink
  topmargin
  leftmargin
  rightmargin
  bottommargin
 2. Всички атрибути на тага :
  width
  align
  size
  color
  noshade
 3. Тага <font>
 4. Елемента за подчертаване на текст <u> </u>
 5. Елемента за зачертаване на текст <strike> </strike>
 6. Елемента за зачертаване на текст <s> </s>
 7. Елемент, който показва html кода в браузера <xmp></xmp>
 8. Елемент за центриране на текста <center> </center>
 9. Атрибута align на тага <div>
 10. Атрибутите align и bgcolor на тага <table>
 11. Атрибута bgcolor на тага <tr>
 12. Атрибутите bgcolor, height и width на тага <td>
 13. Атрибутите type и start на тага <ol>
 14. Атрибутите align, border, hspace и vspace на тага <img>

Предвижда се в бъдещите версии на XHTML атрибута name на тага <a> (при създаване на „котва“ за хипервръзка в същата страница) да бъде заменен от атрибута id.

Вашият коментар