Уроци по HTML

HTML урок 2 Примери и Елементи

Продължение на: HTML урок 1 въведение

Не се притеснявайте, ако примерите използват етикети, за които все още не знаете.

Ще ги научите в следващите уроци.

HTML заглавия

HTML заглавките се дефинират с помощта на <h1> – <h6> таговете.

<h1>Заглавие</h1>
 <h2>Заглавие</h2>
 <h3>Заглавие</h3>

Параграфи HTML

HTML параграфите се дефинират с помощта на <p> тага.

<p>Параграф.</p>
<p>Друг параграф.</p>

HTML връзки

HTML връзките се дефинират с помощта на <a> тага.

<a href="http://web-tourist.net/">Заглавие на линка</a>

Забележка: Адресът на връзката е посочен в атрибута href.

(Ще научите за атрибутите по-късно в нашите ръководства за HTML )


HTML изображения

HTML изображенията се дефинират с помощта на <img> тага.

<img src="web.jpg" width="343" height="214" />
3D илюстрация на картинката „web.jpg“ с гаечен ключ и гайки

Забележка: Името и размерът на изображението са посочени в атрибутите.

HTML елементи

HTML елемент е всичко, което е между отварящите и затварящите тагове:

Начален маркер * Съдържание на артикула Краен маркер *
<P> Това е параграф </ P>
<a href=“default.php“> Това е връзка </a>
<br />    

* Началният маркер често се нарича начален маркер краен маркер често се нарича затварящ таг.

Синтаксис на HTML елемент

  • HTML елементът започва с начален / стартов маркер
  • HTML елемент завършва с краен / краен маркер
  • Съдържанието на елемент винаги е между началния и крайния маркер.
  • Някои HTML елементи имат празно съдържание.
  • Празни елементи се затварят в началния маркер
  • Повечето HTML елементи могат да имат атрибути.

Съвет: Ще научите за атрибутите в следващия урок по HTML.

Вложени HTML елементи

Повечето HTML елементи могат да бъдат вложени (могат да съдържат други HTML елементи).

HTML документите се състоят от вложени HTML елементи.

Пример за HTML документ

<html>

<body>
<p> Това е първият ми параграф.</p>
</body>

</html>

Този пример по-горе съдържа 3 HTML елемента.

HTML пример разбор

<p> елемент:

<p> Това е първият ми параграф.</p>

Елементът <p> определя параграф в HTML документ.
Този елемент има начален маркер <p> и краен маркер </p>.
Съдържание на предмета: Това е първият ми параграф.

<body> елемент:

<body>
<p> Това е първият ми параграф.</p>
</body>

Елементът <body> определя тялото на HTML.
Елементът има начален маркер <body> и краен маркер </body>.
Съдържанието на елемента е друг HTML елемент (p).

<html> елемент:

<html>

<body>
<p> Това е първият ми параграф.</p>
</body>

</html>

Елементът <html> определя целия HTML документ.
Елементът има начален маркер <html> и краен маркер </html>.
Съдържанието на елемента е друг HTML елемент (тяло).

Не забравяйте крайния маркер

Някои HTML елементи може да се показват правилно, дори ако сте забравили за крайния маркер:

<p>Параграф
<p>Параграф

Примерът по-горе работи в повечето браузъри, тъй като затварящият маркер е незадължителен.

Никога не разчитайте на това. Много HTML елементи ще доведат до неочаквани резултати и / или грешки, ако забравите за крайния маркер.

Празни HTML елементи

HTML елементи без съдържание се наричат ​​празни елементи.

<br> е празен елемент без затварящ маркер (<br> tag определя прехода към нов ред).

Съвет: В XHTML всички елементи трябва да бъдат затворени. Добавянето на наклонена черта вътре в началния маркер, като <br />, е правилният начин за затваряне на празни елементи в XHTML (и XML).

HTML съвет: Използвайте маркерите в малки букви

HTML таговете не са малки и големи: <P> означава същото като <p>. Много уебсайтове използват големи HTML маркери.

HTML уроците използват малки букви като Консорциумът от World Wide Web (W3C за кратко) препоръчва използването на малки букви в HTML 4 и изисква малки букви в XHTML.

Следващ урок: HTML урок 3 атрибути

Вашият коментар