Уроци по HTML

HTML урок 4 заглавия и параграфи

Предишен урок: HTML урок 3 атрибути

HTML заглавия

Заглавията се дефинират чрез тагове а именно <h1> … <h6>.

<h1> определя най-важната ви рубрика. <h6> определя най-малко важното ви заглавие.

<h1>Заглавие</h1>

 <h2>Заглавие</h2>

 <h3>Заглавие</h3>

Забележка: Браузърите автоматично добавят празно място (поле) преди и след всяко заглавие.

Заглавията са важни

Използвайте HTML заглавия САМО за заглавия. Не използвайте заглавия, за да направите текста ГОЛЕМ или удебелен .

Търсачките използват заглавията ви, за да индексират структурата и съдържанието на вашите уеб страници.

Тъй като потребителите могат бързо да гледат повърхностно вашите страници по техните заглавия, важно е да се използват заглавия, за да се покаже структурата на документа.

H1 заглавията трябва да се използват като основни заглавия, следвани от H2 заглавия, след това по-малко важни H3 заглавия и т.н.

HTML сепаратори

<hr /> тагът създава хоризонтална линия в HTML страницата.

Елементът hr може да се използва за разделяне на съдържанието:

<p>Параграф</p>

<hr />

<p>Параграф</p>

<hr />

<p>Параграф</p>

HTML коментари

Коментарите могат да бъдат вмъкнати в HTML код, за да бъдат по-четими и разбираеми. Коментарите се игнорират от браузъра и не се показват.

Коментарите са написани така:

<!– Това е коментар –>

Забележка: След скобата на ъгъла на отваряне има удивителен знак, но той не се появява преди затварящата скоба.

HTML съвет – Как да видите изходния код

Случвало ли ви се е да разгледате уеб страница и да се чудите „Хей! Как направиха това?“

За да разберете, щракнете с десния бутон върху страницата и изберете „Преглед на HTML код“ (в Internet Explorer) или „Преглед на кода на страницата“ (в Firefox), в други браузъри – по аналогия. В резултат на това се отваря прозорец, съдържащ HTML кода на страницата.

Справка за HTML маркери

Ще научите повече за HTML маркерите и атрибутите в следващите уроци на този курс.

свободен край описание
<Html> Определя HTML документ
<body> Дефинира тялото на документа.
<h1> – <h6> Определете HTML заглавки
<hr /> Определя хоризонтална линия.
<! –> Дефинира коментар

HTML Параграфи

Параграфите се определят от <p> тага.

<p>Параграф.</p>

<p>Друг параграф.</p>

Забележка: Браузърите автоматично добавят празен ред преди и след абзаца.


Не забравяйте крайния маркер

Повечето браузъри ще показват HTML правилно, дори ако сте забравили за крайния маркер:

<p>Параграф

<p>Друг параграф

Примерът по-горе ще работи в повечето браузъри, но не разчитайте на това. Пропускането на крайния маркер може да доведе до неочаквани резултати или грешки.

Забележка: Бъдеща версия на HTML няма да ви позволи да пропуснете крайните тагове.


HTML Нови редове преходи

Използвайте етикета <br />, ако искате да преминете към нов ред, без да създавате нов параграф:

<p>Това е<br />параграф<br />на няколко реда без прекъсване</p>

<br /> елементът е празен HTML елемент. Той няма краен маркер.


<br> или <br />

В XHTML, XML и бъдещите версии на HTML, HTML елементите с липсващ краен маркер (затварящ маркер) не са валидни.

Дори ако <br> работи във всички браузъри, правописът <br /> е по-правилен.


HTML дисплей – полезни съвети

Не можете да сте сигурни как HTML ще се показва. Големи или малки екрани и преоразмеряването на прозорците ще доведат до различни резултати.

С HTML не можете да промените дисплея, като добавите допълнителни интервали или редове към вашия HTML код.

Браузърът премахва допълнителни интервали и допълнителни редове, когато страницата се показва. Всеки брой линии се счита за един ред, а всеки брой интервали се счита за едно пространство.

Справка за HTML маркери

свободен край описание
<p> Определя параграф
<br /> Вмъква скок към следващия ред

Следва: HTML урок 5 Форматиране на текст

Вашият коментар