Уроци по HTML

HTML урок 5 Форматиране на текст

Продължение на HTML урок 4 заглавия и параграфи

HTML тагове за форматиране

HTML използва маркерите <b> и <i> за форматиране на изхода на удебелен или курсив текст.

Тези HTML тагове се наричат ​​форматиращи маркери

Често <strong> се показва от браузъра като <b>, а <em> се показва като <i>.

Има обаче разлика в значението на тези тагове:

<b> или <i> дефинира само удебелен или курсив текст.

<strong> или <em> се използват, за да придадат „значение“ на текста. Днес всички основни браузъри правят силен текст като удебелен, а текстът – като курсив. В бъдеще обаче това може да се промени и силен текст няма да се показва като удебелен, но по различен начин, например като курсив, а не като удебелен текст!

<b> Това е удебелен текст </b> <br /> <br />

<big> Това е страхотен текст </big> <br /> <br />

<i> Това е курсив </i> <br /> <br />

<code> Това е компютърен изход </code> <br /> <br />

Това е <sub> индекс </sub> и <sup> суперскрипт </sup> текст <br />

Адрес
Как да определим информация за контакт за автора / собственика на HTML документа.

<html>

<body>

<address>

<a href=“mailto:us@example.org“>Изпратете ни имейл</a><br />

Адрес: пощенска кутия 123, София 1000<br />

Телефон: +359 00 00 00

</address>

</body>

</html>

Изтрит и поставен текст
Как да маркирате изтрит и избран(подчертан) текст.

<html>

<body>

<p> Любимият ми цвят е <del> син </del> <ins> червен </ins>! </p>

<p> Забележете, че браузърът зачерква изтрития текст и подчертава вмъквания текст. </p>

</body>

</html>

Тагове за форматиране на HTML текст

Тагописание
<b>Дефинира удебелен текст.
<big>Определя голям текст.
<eм>Определя текст с акценти. 
<i>Дефинира курсив.
<small>Определя малък текст.
<strong>Определя текст с акценти(bold – удебелен).
<sub>Дефинира индекс
<sup>Дефинира суперскрипт
<ins>Открива поставен текст
<del>Определя изтрития текст

HTML маркери за изход за компютър

Тагописание
<code>Определя текста на компютърен код
<kbd>Определя текст на клавиатурата 
<samp>Дефинира пример на компютърен код.
<tt>Дефинира телетекстов текст
<var>Определя променлива
<pre>Определя предварително форматиран текст

HTML етикети за цитиране, кавички

Тагописание
<abbr>Определя абревиатурата
<acronym>Дефинира съкращение
<address>Дефинира информацията за контакт на автора / собственика на документа
<bdo>Определя посоката на текста.
<blockquote>Определя дълъг цитат.
<q>Определя кратък цитат.
<cite>Определя оферта (връзка към някого)
<dfn>Показва термина (дефиниция)

One Reply to “HTML урок 5 Форматиране на текст”

Вашият коментар