Безплатни C++ уроци

if и else

Автор: ArchangelS

Контролни структури

Структурите са if и else
Пример с if –

if (x == 100)
cout << "x is 100";
Кода проверява дали x е равно на 100,
и ако x е 100 да изкарва - x is 100.
Пример 2 с if -
if (x == 100)
{
cout << "x is ";
cout << x;
}

Този код прави същото като горния , но по различен метод .
Първо пак се проверява дали x е равно на 100 и след това
ако x е равно на 100 да изкарва X is и след това да изкара
под него стойността на x.
Пример с else и if

if (x > 0)
cout << "x is positive";
else if (x < 0)
cout << "x is negative";
else
cout << "x is 0";

Какво прави кода – първо проверява дали x е по голямо от 0 и
ако е да извежда – x is positive.
А ако не е по голямо от 0 , да извежда x is negative .
Ако е нито по голямо нито по малко от 0 , да извежда x is 0 .

Вашият коментар