jQuery уроци

jQuery търсачка с предположения

Автор: Lambenstein

Това е много симпатична и много лесна за използване и създаване търсачка, тя използва база данни, с картинки, информация и имена на файлове, линкове или друг вид информация. Създаването и отнема не повече от 15 минути. Търсачката е вдъхновена от сайта на Apple. В бъдеще ще се опитам да я направя като плъгин за CMS-системи(WordPress/Joomla/Drupal т.н.).

Преди да започнем искам да кажа, че тя използва CSS 3, и ефекта сянка зад падащото меню се поддържа за сега само от Safari, Chrome и Opera. При употреба на други браузъри този ефект няма да се показва.

Добре нека да започваме!

За търсачката ни трябват 2 дата бази, една, която ще съдържа информацията и втора, в която ще се поставят категориите.

Категории:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `categories` (
`cid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`cat_name` varchar(255) NOT NULL,
`cat_url` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`cid`)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `search` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`cat_id` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`img` varchar(255) NOT NULL,
`desc` text NOT NULL,
`url` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
);

И за останалата информация(имена, линкове и др.):

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `search` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`cat_id` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`img` varchar(255) NOT NULL,
`desc` text NOT NULL,
`url` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
);

Добре вече запазихме информацията, сега ще преминем към Html файла.

Страницата съдържа само формата на търсачката. Формата не съдържа .

Eто и кода за формата:

<div>
<form id="searchform">
<div>
What are you looking for? <input type="text" size="30" value="" />
</div>
<div id="suggestions"></div>
</form>
</div>

Преминаваме към CSS файла:

Сега ще разкрасим формата(малко е скучно, но си заслужава):

/* HTML ELEMENTS */
body { font-family:"Lucida Grande","Lucida Sans Unicode",Arial,Verdana,sans-serif;
background-color:#efefef; background-image:url(../images/bg.jpg); }

/* SEARCH FORM */
#searchform { margin:50px 200px; font-size:18px; }
#searchform div { color:#eeeeee; }
#searchform div input { font-size:18px; padding:5px; width:320px; }
#suggestions{ position: relative; left:235px; width:320px; display:none; }

Това ни е първата част CSS файлчето. Вече страницата ни изглежда така:

Това ни е часта от файла, в която ще създаваме вида на предположенията.

/* SEARCHRESULTS */
#searchresults { border-width:1px; border-color:#919191; border-style:solid; width:320px; background-color:#a0a0a0; font-size:10px; line-height:14px; }
#searchresults a { display:block; background-color:#e4e4e4; clear:left; height:56px; text-decoration:none; }
#searchresults a:hover { background-color:#b7b7b7; color:#ffffff; }
#searchresults a img { float:left; padding:5px 10px; }
#searchresults a span.searchheading { display:block; font-weight:bold; padding-top:5px; color:#191919; }
#searchresults a:hover span.searchheading { color:#ffffff; }
#searchresults a span { color:#555555; }
#searchresults a:hover span { color:#f1f1f1; }
#searchresults span.category { font-size:11px; margin:5px; display:block; color:#ffffff; }
#searchresults span.seperator { float:right; padding-right:15px; margin-right:5px;
background-image:url(../images/shortcuts_arrow.gif); background-repeat:no-repeat; background-position:right; }
#searchresults span.seperator a { background-color:transparent; display:block; margin:5px; height:auto; color:#ffffff; }

След тази по-трудна част предположенията ни изглеждат така:

Добре вече изглежда много добре, сега е време и за PHP файла. Той се пада статичен Html файл.
Чрез него изкарваме резултатите от дата базата:

<p id="searchresults">
<?php
// PHP5 Implementation - uses MySQLi.
// mysqli('localhost', 'yourUsername', 'yourPassword', 'yourDatabase');
$db = new mysqli('localhost', 'yourUsername', 'yourPassword', 'yourDatabase');

if(!$db) {
// Show error if we cannot connect.
echo 'ERROR: Could not connect to the database.';
} else {
// Is there a posted query string?
if(isset($_POST['queryString'])) {
$queryString = $db->real_escape_string($_POST['queryString']);

// Is the string length greater than 0?
if(strlen($queryString) >0) {
$query = $db->query("SELECT * FROM search s INNER JOIN categories c ON s.cat_id = c.cid WHERE name LIKE '%" . $queryString . "%' ORDER BY cat_id LIMIT 8");

if($query) {
// While there are results loop through them - fetching an Object.

// Store the category id
$catid = 0;
while ($result = $query ->fetch_object()) {
if($result->cat_id != $catid) { // check if the category changed
echo '<span class="category">'.$result->cat_name.'</span>';
$catid = $result->cat_id;
}
echo '<a href="'.$result->url.'">';
echo '<img src="search_images/'.$result->img.'" alt="" />';

$name = $result->name;
if(strlen($name) > 35) {
$name = substr($name, 0, 35) . "...";
}
echo '<span class="searchheading">'.$name.'</span>';

$description = $result->desc;
if(strlen($description) > 80) {
$description = substr($description, 0, 80) . "...";
}

echo '<span>'.$description.'</span></a>';
}
echo '<span class="seperator">Nothing interesting here? Try the sitemap.</span><br class="break" />';
} else {
echo 'ERROR: There was a problem with the query.';
}
} else {
// Dont do anything.
} // There is a queryString.
} else {
echo 'There should be no direct access to this script!';
}
}
?>
</p>

Сега малко разяснения:
isset($_POST[‘queryString’]) – когато PHP файла приеме POST заявка със стойност queryString. Ще създадем тази POST заявка с jQuery.
mysqli – Създава обект от МySQLi. Трябва да смените стойностите и за да се свържете с дата базата си.
strlen($name) > 35 – Проверява дали думата е по-дълга от 35 символа.

Най-накрая стигаме до jQuery кода, но първо трябва да променим част от Html кода, като добавим кода отдолу към input-a:

onkeyup="lookup(this.value);"

А сега ще трябва да го дефинираме в jQuery кода:

function lookup(inputString) {
if(inputString.length == 0) {
$('#suggestions').fadeOut(); // Hide the suggestions box
} else {
$.post("rpc.php", {queryString: ""+inputString+""}, function(data) { // Do an AJAX call
$('#suggestions').fadeIn(); // Show the suggestions box
$('#suggestions').html(data); // Fill the suggestions box
});
}
}

След всичко това трябва да имате 4 файла и 2 дата бази:

Това са:

  1. index.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
<title>style suggestion search</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
</head>
<body>
<div>
<form id="searchform">
<div>
What are you looking for? <input type="text" size="30" value="" id="inputString" onkeyup="lookup(this.value);" />
</div>
<div id="suggestions"></div>
</form>
</div>
</body>
</html>

rpc.php(така трябва да ви е наименован файла)

<p id="searchresults">
<?php
// PHP5 Implementation - uses MySQLi.
// mysqli('localhost', 'yourUsername', 'yourPassword', 'yourDatabase');
$db = new mysqli('localhost', 'yourUsername', 'yourPassword', 'yourDatabase');

if(!$db) {
// Show error if we cannot connect.
echo 'ERROR: Could not connect to the database.';
} else {
// Is there a posted query string?
if(isset($_POST['queryString'])) {
$queryString = $db->real_escape_string($_POST['queryString']);

// Is the string length greater than 0?
if(strlen($queryString) >0) {
$query = $db->query("SELECT * FROM search s INNER JOIN categories c ON s.cat_id = c.cid WHERE name LIKE '%" . $queryString . "%' ORDER BY cat_id LIMIT 8");

if($query) {
// While there are results loop through them - fetching an Object.

// Store the category id
$catid = 0;
while ($result = $query ->fetch_object()) {
if($result->cat_id != $catid) { // check if the category changed
echo '<span class="category">'.$result->cat_name.'</span>';
$catid = $result->cat_id;
}
echo '<a href="'.$result->url.'">';
echo '<img src="search_images/'.$result->img.'" alt="" />';

$name = $result->name;
if(strlen($name) > 35) {
$name = substr($name, 0, 35) . "...";
}
echo '<span class="searchheading">'.$name.'</span>';

$description = $result->desc;
if(strlen($description) > 80) {
$description = substr($description, 0, 80) . "...";
}

echo '<span>'.$description.'</span></a>';
}
echo '<span class="seperator">Nothing interesting here? Try the sitemap.</span><br class="break" />';
} else {
echo 'ERROR: There was a problem with the query.';
}
} else {
// Dont do anything.
} // There is a queryString.
} else {
echo 'There should be no direct access to this script!';
}
}
?>
</p>

style.css

/* BASIC RESET */
body, div, img, p { padding:0; margin:0; }
a img { border:0 }

/* HTML ELEMENTS */
body { font-family:"Lucida Grande","Lucida Sans Unicode",Arial,Verdana,sans-serif; background-color:#efefef; background-image:url(../images/bg.jpg); }

/* COMMON CLASSES */
.break { clear:both; }

/* SEARCH FORM */
#searchform { margin:50px 200px; font-size:18px; }
#searchform div { color:#eeeeee; }
#searchform div input { font-size:18px; padding:5px; width:320px; }
#suggestions{ position: relative; left:235px; width:320px; display:none; }

/* SEARCHRESULTS */
#searchresults { border-width:1px; border-color:#919191; border-style:solid; width:320px; background-color:#a0a0a0; font-size:10px; line-height:14px; }
#searchresults a { display:block; background-color:#e4e4e4; clear:left; height:56px; text-decoration:none; }
#searchresults a:hover { background-color:#b7b7b7; color:#ffffff; }
#searchresults a img { float:left; padding:5px 10px; }
#searchresults a span.searchheading { display:block; font-weight:bold; padding-top:5px; color:#191919; }
#searchresults a:hover span.searchheading { color:#ffffff; }
#searchresults a span { color:#555555; }
#searchresults a:hover span { color:#f1f1f1; }
#searchresults span.category { font-size:11px; margin:5px; display:block; color:#ffffff; }
#searchresults span.seperator { float:right; padding-right:15px; margin-right:5px;
background-image:url(../images/shortcuts_arrow.gif); background-repeat:no-repeat; background-position:right; }
#searchresults span.seperator a { background-color:transparent; display:block; margin:5px; height:auto; color:#ffffff; }

script.js (така трябва да е наименован файла)

google.load("jquery", "1.3.1");
google.setOnLoadCallback(function()
{
// Safely inject CSS3 and give the search results a shadow
var cssObj = { 'box-shadow' : '#888 5px 10px 10px', // Added when CSS3 is standard
'-webkit-box-shadow' : '#888 5px 10px 10px', // Safari
'-moz-box-shadow' : '#888 5px 10px 10px'}; // Firefox 3.5+
$("#suggestions").css(cssObj);

// Fade out the suggestions box when not active
$("input").blur(function(){
$('#suggestions').fadeOut();
});
});

function lookup(inputString) {
if(inputString.length == 0) {
$('#suggestions').fadeOut(); // Hide the suggestions box
} else {
$.post("rpc.php", {queryString: ""+inputString+""}, function(data) { // Do an AJAX call
$('#suggestions').fadeIn(); // Show the suggestions box
$('#suggestions').html(data); // Fill the suggestions box
});
}
}

И 2-те дата бази ги направихме в началото на урока.

Това е всичко! Ако имате въпроси пишете в коментарите отдолу.
Демо видео:

И разбира се и линк за сваляне:
Цък!!!

Това е първият ми урок, затова ако има някакви неточности пишете в коментарите.
Надявам се урока да ви е бил полезен!

Вашият коментар