linux

Как да деактивираме IPv6 в Ubuntu

IPV6 е най-новата версия на интернет протокол (IP), предназначен да елиминира дългоочаквания проблем с изчерпването на IPV4. За да деактивирате IPV6 в Linux / Ubuntu, моля, следвайте стъпките по-долу:

  1. Отворете терминала
  2. Въведете gksudo gedit /etc/sysctl.conf и отворете конфигурационния файл и добавете следните редове в края

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

3. След това стартирайте $ cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

Ако той отчита „1“ означава, че сте деактивирали IPV6. Ако той отчита „0“, моля, следвайте стъпка 4 и стъпка 5.

4. Изпълнете командата sudo sysctl -p ще видите това в терминал.

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

5. Повторете отново „Стъпка 3“ и тя ще отчете 1.

Внимание: Ако търсите по-висока сигурност, моля, следвайте това ръководство, за: Конфигуриране на SSTP за Ubuntu в графична среда

Моля, добавете вашите коментари в секцията за коментари по-долу, за да ни уведомите дали това ръководство работи за вас или не.

Вашият коментар