Как да изчислим маската на подмрежата от IP адрес стъпка по стъпка

Тъй като има голям брой статии по темата за подмрежите, аз също направих смела стъпка в създаването на ръководство стъпка по стъпка „Как да изчислим маската на подмрежата от IP адрес стъпка по стъпка“.

Можете да прочетете повече по темата в общи линии от уебсайта на Cisco тук .

По-долу е прост метод от 6 стъпка по стъпка, който използвам за извършване на изчисления на подмрежи.

Нека разгледаме този въпрос по-долу;

1: Имаме IP адрес 10.20.4.13/29 и искаме да разбереме какво съдържа;

  1. Адрес на подмрежата
  2. Първият валиден адрес на хост
  3. Последен валиден адрес на хост
  4. Адрес за излъчване
  5. Маска на подмрежата

Как да изчислим маската на подмрежата от IP адрес стъпка по стъпка

Стъпка 1: Намерете номер на подмрежа
Извадете номера на префикса от /32
32-29=3

Изчислете маската на подмрежата
8 бита – 3 бита = 5 бита (мрежовите битове са включени)

Може би се питате защо 8 бита, 8 бита са необходими за всеки октет.

1286432168421
11111000
128 +64 +32 +16 +8=248

Маска на подмрежата = 255.255.255.248

Стъпка 2: Намерете Размера на подмрежата
Повишете 2 до степента на приспадане (8-3 =5 бита). Нека наречем битовете n!
2**n = Размер на подмрежата
2**5 = Размери на подмрежата за всяка подмрежа.
2*2*2 = 8

Забележка: 8 е размерът на блока за подмрежата, така че например стъпките вече ще бъдат 0 8 16 32 40 и така нататък!

Стъпка 3: Намерете
размер на подмрежата на адрес за излъчване – 1
(2**n) – 1 = адрес за излъчване
(2**3) – 1 = (8-1) = 7

Стъпка 4: Намерете подмрежа за IP адрес Идентифицирайте блок на подмрежа за IP адрес:
Където във всяко увеличение е адресът 10.20.4. 13 /29 намира 0 8 16 32 40 ?

13 попада между 8 и 16 и следователно адресът е във валидния хост диапазон на подмрежата 10.20.4.8/29

Стъпка 5: Изчислете валидни хостове | Как да изчислим броя на хостовете в подмрежата
2**n – 2 = Валиден обхват на хост
2**3 – 2 = (8-2) = 6

Отговорът на въпроса сега е следният;

Адрес на подмрежата : 10.20.4.8/29
Минимален адрес на хоста : 10.20.4.9/29
Максимален адрес на хоста : 10.20.4.14/29
Адрес за излъчване : 10.20.4.15/29

Ето го. Просто ръководство от 6 стъпка по стъпка за ефективно свързване на подмрежи.Таблица с маска на подмрежите с променлива дължина

Размер на префиксаМрежова маскаИзползваеми хостове на подмрежа
/1128.0.0.02,147,483,646
/2192.0.0.01,073,741,822
/3224.0.0.0536,870,910
/4240.0.0.0268,435,454
/5248.0.0.0134,217,726
/6252.0.0.067,108,862
/7254.0.0.033,554,430
клас А
/8255.0.0.016,777,214
/9255.128.0.08,388,606
/10255.192.0.04,194,302
/11255.224.0.02,097,150
/12255.240.0.01,048,574
/13255.248.0.0524,286
/14255.252.0.0262,142
/15255.254.0.0131 070
клас Б
/16255.255.0.065,534
/17255.255.128.032,766
/18255.255.192.016,382
/19255.255.224.08,190
/20255.255.240.04,094
/21255.255.248.02,046
/22255.255.252.01,022
/23255.255.254.0510
Клас C
/24255.255.255.0254
/25255.255.255.128126
/26255.255.255.19262
/27255.255.255.22430
/28255.255.255.24014
/29255.255.255.2486
/30255.255.255.2522
/31255.255.255.2540
/32255.255.255.2550

Вашият коментар