Как да си направим часовник. GameMaker

Как да си направим часовник.
1.Първо ни трябват следните картинки.

2.Тях ги именувате със sprSecond,sprMinute,sprHour.

3.Ще ве трябва този заден фон, който трябва да кръстите bgd_roomClock или както искате

4.Правите си шрифт с размир 8 и име fntClock.
5.Правите си обект но име obj_Clock
6.За него правите Create,Step,Draw event
7.В Create евента слагате Execute a piece of code и пишете следния код:

stlSecond = ‘0’;
stlMinute = ‘0’;
stlHour = ‘0’;

// Opcii za prozoreca
dragging = 0
dx = 0
dy = 0

// Opci za ScreenShoti
directory = working_directory+’\’;
name = ‘screenshot’;
number = 100;
pressed = false;

8.Във Step евента пак слагате Execute a piece of code и пишете следния код:

if (string_length(string(current_second)) == 1)
{ stlSecond = '0'; } else { stlSecond = ''; }

if (string_length(string(current_minute)) == 1)
{ stlMinute = '0'; } else { stlMinute = ''; }

if (string_length(string(current_hour)) == 1)
{ stlHour = '0'; } else { stlHour = ''; }

9.В Draw евента за пореден път слагате Execute a piece of code и пишете следния код:
// Narisuvai vremeto
draw_set_font(fntClock); draw_set_halign(fa_center); draw_set_color(c_silver);
draw_text(x,y+75,string(stlHour)+string(current_hour)+’:’+string(stlMinute)+string(current_minute)+’:’+string(stlSecond)+string(current_second))

// Narisuvai chasovnika
draw_sprite_ext(sprSecond,image_index,x,y,image_xscale,image_yscale,(-current_second * 6),image_blend,image_alpha);
draw_sprite_ext(sprMinute,image_index,x,y,image_xscale,image_yscale,(-current_minute * 6),image_blend,image_alpha);
draw_sprite_ext(sprHour,image_index,x,y,image_xscale,image_yscale,(-current_hour * 30),image_blend,image_alpha);

// narisuvai prozoreca
mx = window_get_x()+window_mouse_get_x();
my = window_get_y()+window_mouse_get_y();
if mouse_check_button_pressed(mb_left) { dragging = 1; dx = window_get_x() - mx; dy = window_get_y() - my; }
if dragging and mouse_check_button(mb_left)
{ window_set_position(dx+mx,dy+my); } else { dragging = 0; }

10.Слатате евент Press F9 и Release F9
11.За Press F9 евента слагате Execute a piece of code и пишете следния код:

if (!pressed) then pressed = true;

12.За Release F9 евента слагате Execute a piece of code и пишете следния код:

// Screenshot
if (pressed)
{
screen_save(string(directory)+string(name)+string(number)+'.bmp');
number += 1;
pressed = false;
}

13.Правите си стая с размери width 150 height 170 с bgd_roomClock като заден фон и слагате obj_clock някъде в стаята.

До следващия път.Veryhappy
Скоро ще направя сайт за GameMaker. Сайта ще бъде:gamemaker.freehostia.com

Вашият коментар