Конфигуриране на Apache, PHP, MySQL и phpMyAdmin за Windows

В този урок ще ви покажа как да инсталирате и конфигурирате Apache, PHP, MySQL и phpMyAdmin на Windows XP. Ще използвам последните версии до този момент 20.03.2007. Те са:
Apache HTTP Server 2.2.4
PHP 5.2.1
MySQL 5.2
phpMyAdmin 2.10.0.2

Може да ги изтеглите от официалните сайтове.

1. Инсталиране на Apache HTTP Server 2.2.4
Първо трябва да се уверите, че порт 80 от Firewall е свободен!
Пускаме apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi, попълваме по следния начин:

Даваме next, оставяме го Typical, пак next, тук пишем мястото, където ще се инсталира Apache. Съветвам ви да нямате интервали в имената на папките. Аз ще го инсталирам в папка server и по-надоли ще използвам нея. Пътят, който задавам е g:\server\apache

После next, install и готово.

2. Инсталиране на PHP 5.2.1
Пускаме php-5.2.1-win32-installer.msi, даваме next и като стигнем до задаването на папката, в която да се инсталира, задавам g:\server\php. Следва да изберем какъв е нашият сървър, избираме Apache 2.2.x Module.

Следва да му посочим пътя до conf папката на Apache. Той е G:\server\apache\conf. След това от Extensions трябва да изберем MySQL, Mcrypt и Multi-Byte String.

Може да ги инсталирате всички като изберете Entire Feature will be installed on local hard drive. После next. Когато пита дали да конфигурира Apache му давате Yes и накрая Finish. Отваряме G:\server\apache\conf\httpd.conf и търсим тези редове:

<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.html
</IfModule>

Прибавяме след index.html index.php така:

<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.html index.php
</IfModule>

Запаметяваме промените и рестартираме Apache.

3. Инсталиране на MySQL 5.2
Пускаме mysql-essential-5.0.37-win32.msi, избираме Custom и за инсталационна директория избираме G:\server\mysql.

Даваме next и като свърши инсталацията избираме Skip Sign-Up даваме next, слагаме отметка на Configure the MySQL Server now и Finish.

После пак Next, слагаме отметка на Standart Configuration, после отметки на Install As Windows Service и Launch the MySQL Server automatically, на New root password пишете парола за root потребителя на MySQL, а на Confirm я повтаряте. Следва Next и накрая Execute и Finish. Рестартирайте Apache.

4. Инсталиране на phpMyAdmin 2.10.0.2
Разархивираме phpMyAdmin-2.10.0.2-all-languages.zip в папка G:\server\apache\htdocs\phpMyAdmin-2.10.0.2-all-languages и я преименуваме на phpmyadmin.

Отваряме от старт Start менюто на Windows – MySQL Command Line Client и въвеждаме паролата, която написахме при инсталацията на MySQL. Отиваме в папка G:\server\apache\htdocs\phpMyAdmin\scripts и отваряте файлът create_tables_mysql_4_1_2+.sql, копирате цялото съдържание и го пействте в прозореца на MySQL Command Line Client, затваряте.
Отиваме в папка G:\server\apache\htdocs\phpMyAdmin\libraries и копираме файлът config.default.php в G:\server\apache\htdocs\phpMyAdmin, преименуваме го на config.inc.php и го отваряме. Намирате тези редове:

$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = ''; // Database used for Relation, Bookmark and PDF Features
// (see scripts/create_tables.sql)
// - leave blank for no support
// DEFAULT: 'phpmyadmin'
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = ''; // Bookmark table
// - leave blank for no bookmark support
// DEFAULT: 'pma_bookmark'
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = ''; // table to describe the relation between links (see doc)
// - leave blank for no relation-links support
// DEFAULT: 'pma_relation'
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = ''; // table to describe the display fields
// - leave blank for no display fields support
// DEFAULT: 'pma_table_info'
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = ''; // table to describe the tables position for the PDF schema
// - leave blank for no PDF schema support
// DEFAULT: 'pma_table_coords'
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = ''; // table to describe pages of relationpdf
// - leave blank if you don't want to use this
// DEFAULT: 'pma_pdf_pages'
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = ''; // table to store column information
// - leave blank for no column comments/mime types
// DEFAULT: 'pma_column_info'
$cfg['Servers'][$i]['history'] = ''; // table to store SQL history
// - leave blank for no SQL query history
// DEFAULT: 'pma_history'
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = ''; // table to store the coordinates for Designer
// - leave blank for no Designer feature
// DEFAULT: 'pma_designer_coords'

и ги заменяте с тези:

$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin'; // Database used for Relation, Bookmark and PDF Features
// (see scripts/create_tables.sql)
// - leave blank for no support
// DEFAULT: 'phpmyadmin'
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark'; // Bookmark table
// - leave blank for no bookmark support
// DEFAULT: 'pma_bookmark'
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation'; // table to describe the relation between links (see doc)
// - leave blank for no relation-links support
// DEFAULT: 'pma_relation'
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info'; // table to describe the display fields
// - leave blank for no display fields support
// DEFAULT: 'pma_table_info'
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords'; // table to describe the tables position for the PDF schema
// - leave blank for no PDF schema support
// DEFAULT: 'pma_table_coords'
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages'; // table to describe pages of relationpdf
// - leave blank if you don't want to use this
// DEFAULT: 'pma_pdf_pages'
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info'; // table to store column information
// - leave blank for no column comments/mime types
// DEFAULT: 'pma_column_info'
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history'; // table to store SQL history
// - leave blank for no SQL query history
// DEFAULT: 'pma_history'

Търсим тези редове:

$cfg['blowfish_secret'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';

и ги заместваме с тези:

$cfg['blowfish_secret'] = 'test';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';

Копираме този файл G:\server\php\libmysql.dll тук G:\server\apache\bin
Отваряме G:\server\php\php.ini и махаме ; пред extension=php_mysql.dll, extension=php_mcrypt.dll и extension=php_mbstring.dll
Рестартирайте сървъра.
Готово, в phpmyadmin ще влизате с username: root и password: тази, която написахте при инсталацията на MySQL.

Този урок е написан специално за web-tourist.net. Забранявам копирането и публикуването му в друг сайт!

Вашият коментар