фотошоп уроци

Лично портфолио с photoshop

Автор: Nazi_93

[1] Направете нов документ (1200х1200) пиксела
[2] Вземете „Rectangle tool“ и направете форма (около 45-50 пиксела) в горния край на

документа.
[3]Запълнете формата с цвят #0a0a0a


Трябва да сте получили нещо такова:

[4]Отново вземете „Rectangle Tool“ и направете втора форма на нов слой(Shift+CRTL+N) от

края на първата с размери(около 390-400пиксела)
[5]Кликнете два пъти на слоя с втората форма,за да влезете в менюто „Blending

Options“,отидете на „Gradient Overlay“ с настройки:

Дотук трябва да имате нещо подобно:

[6]Зуумнете до 2700-3000 пиксела докато видите границите на 2-те форми

[7] Вземете „Pencil Tool“ с големина 1пиксел,натиснете „D“ ,за да върнете цветовете (черно

и бяло) и направете 2 линии,една под друга (горната черна,а долната бяла).Прави линии може

да направите,като натиснете и задържите „SHIFT“,след което рисувате линията.Дотук трябва да

имате нещо подобно:

Сметене „Blending Mode“ нa „Overlay“.Ето какво имаме дотук:

[8] Вземете „Horizontal Type Tool“,шрифт „Verdana“,размер 14-16 пиксела,цвят: #ebebeb и

направете линковете на менюто в/ъ първата форма,която направихте и го преместете вдясно:

[9] Вземете „Rectangle Tool“ и направете форма с размери (290х60) пиксела с произволен

цвят:

[10] Вземете „Gradient Tool“,нагласете „Foreground“ цвят: #32abe0 | „Background“ цвят

2d95c5 и теглете една черта в/у формата.

[11] На нов слой направете бяла форма в/у горната част на логото с бял цвят (с „Rectangle Tool“)

Кликнете на слоя с бялата форма,след което,задръжте „CTRL“ и кликнете в/у слоя с формата на

логото(синята),натиснете „SHIFT+CRTL+I“ за да обърнете селекцията и най накрая натиснете „Del“/“Backspace“.Трябва да сте получили това:

Намалете „Opacity“ на слоя с бялата форма до 20%-30%
[12] Напишете текст във формата на логото с бял цвят:

[13] Взимате „Rectangle Tool“ и на нов слой правите нова форма с височина (50-60 пиксела).
След това кликвате 2-пъти в/у слоя,за да влезете в „Blending Options“ и отивате на „Gradient Overlay“ с настройки:

След което повтаряте стъпка [6].Трябва да имате това:

[14] На нов слой направете нова форма.Кликнете 2-пъти на слоя ->“Drop Shadow“ с настройки:

„Gradient Overlay“ с настройки:

[15] Повторете стъпка [6].Трябва да имате това:

[16] Направете нов слой,преместете го под формата,която направихте в стъпка [14],направете нова форма с височина около 300-310пиксела.Следва двоен клик в/у слоя на новата форма- DropShadow:

->Gradient Overlay:

Дотук трябва да имате това:

[17] Направете нов слой и го преместете под формата,която аправихте в стъпка
[16],направете нова форма с височина около 300-315пиксела и запълнете с цвят: #131313
[18]Направете нов слой и го преместете под всичките слоеве,които сте направили до сега.Кръстете го „Footer“.Направете още една форма и я запълнете с цвят: #0a0a0a .По желание добавете текст:

Вече сме готови с бекграунда.Маркирайте всичките слоеве,натиснете „CTRL+G“ ,за да направите група и я кръстете „Background“.
[19] След като сте направили групата „Background“ вземете „HorizontalTypeTool“ и под логото с шрифт „Arial/24 px/#ffffff;“
Напишете текст/цветът на „Nazi_93 Designs“ – #72cff8;
Трябва да имате нещо подобно:

Отново вземете „HorizontalTypeTool“ и напишете още текст с шрифт „Arial/12 px/#ffffff;“

[20]С „Rounded Rectangle Tool“ с радиус 10-15 пиксела направете нова форма,на нов слой.Кликнете 2 пъти в/у слоя и приложете следните настройки:

„Gradient Overlay “ с цветове: #171717/#272727

Кликнете ок и добавете текст.Ето какво трябва да имате дотук:

[21] (по желание) Добавете вдясно картинка:


[22] Идва ред да напишем малко информация (За мен) Шрифт: Verdana / Големина:20px / Цвят: #72cff8 (син) и #fff (бял) Добавете малко лична информация с цвят #838080 (сиво) и повторете стъпка [20].Ето какво трябва да имате дотук:

[23] Следва да напишем „Какво Правя“ (вдясно на „за мен“)
Шрифт: Verdana / Големина:20px / Цвят: #72cff8 (син) и #fff (бял)
Под него с цвят #838080 напишете още малко информация:

[24] Вземете „Rounded Rectangle Tool“ и направете на нов слой малка форма (25х5).Кликнете 2-пъти в/у слоя с настройки:

„Gradient Overlay “ с цветове #171717/#272727

С шрифт: Verdana / Italic / Големина:12px / Цвят:#fff (бял) добавете вдясно от формата текст:

[25] Дублирайте формата и добавете още текст:

[26] Идва ред и на бутона „Прочети повече“,за целта повторете стъпка [20].Дотук трябва да имате това:

[27] Нека да напишем уменията:
Шрифт: Verdana / Големина:20px / Цвят: #72cff8 (син) и #fff (бял)
Шрифт: Verdana / Големина:16px / Цвят: #fff (бял) добавете текст:

[28] Вземете „Rounded Rectangle Tool“ с радиус 10-20px и на нов слой направете форма с размери:
350х30 пиксела.Кликнете 2 пъти в/у слоя,за да влезете в „Blending Options“ с настройки:

„Gradient Overlay“ с цветове #272727/#171717

Трябва да имате това:

[29] Дублирайте слоя (CRTL+J) и изчистете стиловете (Десен клик в/у дубликата „CLEAR LAYER STYLE“)
Следва двоен клик в/у слоя с настройки:

„Gradient Overlay“ с цветове #00009 / #272727
Натиснете ОК и вземете „Rectanglular Marquee Tool“ селектирайте малко от формата и натиснете „Del/Backspace“
Трябва да сте получили нещо подобно:

[30] Направете нов слой и направете форма и запълнете в бяло както е показано на долната картинка:

Задръжте „CRTL“ и кликнете в/у слоя,който дублирахте преди малко,натиснете „SHIFT+CTRL+I“,за да обърнете селекцията,
след което натиснете „Del/Backspace“ и намалете прозрачността на слоя до (5-20%).Tрябва да имате нещо подобно:

[31] Може да добавите още информация по същия начин за други програми/езици:

[32]Дойде ред да покажем последните проекти.
Шрифт: Verdana / Големина:20px / Цвят: #72cff8 (син) и #fff (бял) добавете текст:

[33] Вземете „Rounded Rectangle Tool“ с радиус 10-15пиксела и направете форма.След което кликнете 2 пъти на слоя с настройки:

„Gradient Overlay“ с цветове #272727/#171717

Дублирайте слоя и изчистете стиловете (погледни стъпка 29)
Кликнете 2 пъти в/у дублирания слой и приложете следните стилове:

„Gradient Overlay“ с цветове #000009/#282828

Дотук Трябва да имате нещо подобно:

Повторете стъпка [33] и добавете още 2 форми:
[34]В/у формите може да добавите изображения от последните Ви проекти
Краен резултат :

Урокът е направен специално за web-tourist.net

Забранявам копирането,преписването му в други сайтове без моето лично съгласие или това на администраторите на сайта!

Вашият коментар