Мениджър на пакети dpkg в Debian Linux

Автор: Horror

 • Урока е предоставен от Horror за http://web-tourist.net

Dpkg – това е мениджър на пакети в Debian Linux.С него можете да инсталирате, създавате, изтривате и да работите с пакетите в Debian.Основен механизъм за управление в dpkg е dselect.Dpkg се контролира от командни параметри ,които съдържат едно действие и няколко опции (или само една).Параметрите на действията казват на dpkg какво да прави ,а опциите контролират поведението на действията в различни случаи.

Сега ще видиме всички допустими команди на dpkg с примери:

 1. Инсталиране на пакет

Синтаксис

dpkg -i <.deb file name>

Пример


dpkg -i avg71flm_r28-1_i386.deb
 1. Рекурсивно инсталиране на всички пакети от директория.

Синтаксис

dpkg -R

Пример

dpkg -R /usr/local/src
 1. Разпаковане на пакети, без конфигуриране.

Синтаксис

dpkg --unpack package_file

Ако използвате опцията -R, то package_file ще се разпакова на указаната директория.
Пример

dpkg --unpack avg71flm_r28-1_i386.deb
 1. Преконфигурация на всички разпаковани пакети.

Синтаксис

dpkg --configure package

Ако вместо package изберете опцията -a, то всички неконфигурирани разпаковани пакети ще бъдат конфигурирани.

Пример

dpkg --configure avg71flm_r28-1_i386.deb
 1. Изтриване на инсталираните пакети, оставя конфигурационния файл.

Синтаксис

dpkg -r

Пример

dpkg -r avg71flm_r28-1_i386.deb
 1. Изтриване на инсталираните пакети включително и конфигурационния файл.

Синтаксис

dpkg -P

Ако вместо името на пакет изберете опцията -a, то всички разпаковани пакети събрани за изтриване или очистване в файла /var/lib/dpkg/status ,ще бъдат изтрити или очистени съответно.
Пример

dpkg -P avg71flm
 1. Заменя информацията за достъпните пакети.

Синтаксис

dpkg --update-avail

С тази опция старата информация се заменя с нова в Packages-file

 1. Добавя информация от пакети.

Синтаксис

dpkg --merge-avail

С тази опция старата информация се комбинира с информацията от Packages-file.
Packages-file, разпространени с Debian – това е просто името на пакетите.dpkg пази достъпните пакети в файла /var/lib/dpkg/available.

 1. Обновява информацията от Packages-file.

Синтаксис

dpkg -A package_file
 1. Забравяте за изтритите недостъпни пакети.

Синтаксис

dpkg --forget-old-unavail
 1. Изтрива съществуваща информация за достъпни пакети.

Синтаксис

dpkg --clear-avail
 1. Търсене на пакети, които са били инсталирани в системата само частично.

Синтаксис

dpkg -C
 1. Сравнява версиите на пакетите.

Синтаксис

dpkg --compare-versions ver1 op ver2
 1. Показва кратка помощ.
  Синтаксис
dpkg --help
 1. Показва лицензията на dpkg.

Синтаксис

dpkg --licence (or) dpkg --license
 1. Показва информация за версията на dpkg.

Синтаксис

dpkg --version
 1. Създава deb пакет.

Синтаксис

dpkg -b directory [filename]
 1. Показва съдържанието на deb пакета.

Синтаксис

dpkg -c filename
 1. Показва информация за определен пакет.

Синтаксис

dpkg -I filename [control-file]
 1. Показва пакет, подходящ за зададения шаблон.

Синтаксис

dpkg -l package-name-pattern

Пример

dpkg -l vim
 1. Показва всички инсталирани пакети с версиите им и кратко описание.

Синтаксис

dpkg -l
 1. Показва статуса на определени пакети.

Синтаксис

dpkg -s package-name

Пример

dpkg -s ssh
 1. Списък на файловете, инсталирани в системата от пакет.

Синтаксис

dpkg -L package-Name

Пример

dpkg -L apache2
 1. Търсене на файл по име от инсталирани пакети.

Синтаксис

dpkg -S filename-search-pattern

Пример

dpkg -S /sbin/ifconfig
 1. Показва детайлна информация за пакетите.

Синтаксис

dpkg -p package-name

Пример

dpkg -p cacti

Ако искате да получите повече информация за dpkg и неговите опции – вижте man
Ако Ви трябва GUI за dpkg – обърнете внимание на dselect

Вашият коментар