Безплатни C++ уроци

MMDevice

Автор: ArchangelS

Mmdeviceapi.h ::

В Windows Мултимедия (MMDevice) API позволява
аудио клиенти да открият аудио устройства , да
определят своите възможности, както и да създавате копия драйвер за тези
устройства.
Код..
const CLSID CLSID_MMDeviceEnumerator = __uuidof(MMDeviceEnumerator);
const IID IID_IMMDeviceEnumerator = __uuidof(IMMDeviceEnumerator);
hr = CoCreateInstance(
CLSID_MMDeviceEnumerator, NULL,
CLSCTX_ALL, IID_IMMDeviceEnumerator,
(void**)&pEnumerator);

IID_IMMDeviceEnumerator е GUID стойност която е присвоена като атрибут
за MMDeviceEnumerator клас обекта и за IMMDeviceEnumerator интерфейс.
CoCreateInstance извиква стойности чрез референция.Стойността hr е тип от HRESULT.

Вашият коментар